En gruppe mennesker sidder i et rum og lytter til en højttaler.

Generalforsamling 2020

Her finder du al nødvendig information om DJBFA’s ordinære generalforsamling 24. marts 2020.

REFERAT GENERALFORSAMLING 2020

Bemærk: Den ordinære generalforsamling 2020 blev afviklet i et forkortet og begrænset format grundet COVID-19.

Søndag d. 21/6 2020 på Lautrupsgade 9, 2100 Kbh. Ø

Til stede: 29 stemmeberettigede. Desuden var der 79 brevstemmer og 4 fuldmagter. I alt svarende til ca. 7 % af medlemsskaren.

Fra sekretariatet: Andreas Hemmeth og Lars Meiling

1. Velkommen og valg af dirigent
Casper Andreasen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt og godkendt.

2. Bestyrelsens beretning og diskussion
Anna Lidell fremlagde bestyrelsens beretning. Herefter var der spørgsmål fra forsamlingen til bestyrelsen og generel diskussion.

 • kommentarer om DRs playlister
 • Debat om Kodas generalforsamling
 • Kommentar om spillesteder i København og manglen på betalte spillejobs.
 • Spørgsmål om de enkelte komponistforeningers puljer og hvor specifikke krav, de enkelte foreninger stiller til ansøgere.

3. Godkendelse af årsregnskab 2019 og gennemsigtighedsrapport
Sekretariatschef Andreas Hemmeth fremlagde årsregnskabet 2019, der blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget 2020 til orientering
Sekretariatschef Andreas Hemmeth fremlagde budget for 2020 til orientering. Herefter fremlagde kritisk revisor Leif Ernstsen deres vigtigste punkter til årsregnskabet 2019.

5. Forslag fra bestyrelsen

 • 5A. Mere fleksibel kontingentbetaling
  Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen med flere end 2/3 af stemmerne.

6. Forslag fra medlemmer
Der er endnu ikke indløbet nogen forslag.

7. Valg af bestyrelse og kritiske revisorer

 • 7A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år. Følgende bestyrelsesposter var på valg: Søren Krogh, Pernille Bévort og Lars Greve. Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Søren Krogh og Pernille Bévort. Desuden opstiller følgende til bestyrelsen: Kianoush Yazdanyar, Lasse Mathiessen og Marc Facchini Madsen.

Resultatet af afstemningen er, at Søren Krogh og Pernille Bévort er blevet valgt ind i bestyrelsen.

 • 7B. Valg af 2 suppleanter, der vælges for 1 år.

Resultatet af afstemningen er, at Lasse Mathiessen er blevet stemt ind som 1. suppleant og Kianoush Yazdanyar er stemt ind som 2. suppleant.

 • 7C. Valg af 2 kritiske revisorer, vælges for 1 år: Følgende revisorposter er på valg: Leif Ernstsen, Bent Malinovsky.

Leif Ernstsen og Bent Malinovsky er genvalgt som kritiske revisorer.

8. Eventuelt

 • Spørgsmål om suppleantens rolle i bestyrelse: Hvorfor kan 2. suppleanten ikke læse referat af bestyrelsesmøderne? Forslag om, at et bestyrelsesmedlem tager et møde med suppleanterne og giver referat af møderne. Alternativt skal referaterne offentliggøres. Dette kan dog i praksis være en udfordring, både pga. personfølsomme oplysninger og manglen på kontekst, for dem der ikke sad med til mødet. Leif Ernstsen bemærker, at de kritiske revisorer også gerne vil have adgang til bestyrelsesreferaterne.
 • Kommentar fra Arne Würgler om Kodas generalforsamling og en opfordring til at sætte sig ind i dagsordenen og bruge sin stemme.
 • Kommentar om nodeskrivning: Kan man støtte komponister, der ikke selv kan noder til at udgive værker på noder?
 • Kommentar om at komponister under 25 ikke bør have gratis medlemskab. Det kan devaluere det, at være medlem af foreningen. Nu hvor man kan betale månedligt kontingent, er det mere overskueligt. Det kan dog være et taktisk godt træk for at sikre sig nye, unge medlemmer.
 • Debat om streaming

Coronavirus og generalforsamling

Vi har flyttet generalforsamlingen til søndag 21. juni. Vi følger fortsat udviklingen og træffer forholdsregler.

Generalforsamlingen 2020 bliver fortsat afholdt, men vi har rykket den til 21. juni 2020. Vi følger fortsat udviklingen nøje hver eneste dag.

Vi tager udviklingen og smittefaren i Danmark meget alvorligt, og derfor tager vi vores forholdsregler og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 • Lokalet er dimensioneret, så alle deltagere kan sidde med tilpas afstand. Vi må samles 50 mennesker.

 • Vi sørger for håndsprit til alle i løbet af hele generalforsamlingen

 • Vi giver ikke hånd til nogen, og vi opfordrer alle til at følge dette eksempel

 • Der bliver ingen middag

 • Andre forholdsregler kan tages i brug, hvis det bliver nødvendigt

Det er værd at bemærke, at vi i DJBFA ikke ser det som hysteri, men som ansvarligt og nødvendigt med disse forholdsregler for at få en god og tryg generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Denne indkaldelse til DJBFA’s ordinære generalforsamling 2020 er udsendt til DJBFA’s medlemmer pr. mail og offentliggjort på hjemmeside 27. januar 2020.

N.B.: Den oprindelige dato var 24. marts. Generalforsamlingen er flyttet til 21. juni 2020.

DJBFA’s årlige ordinære generalforsamling finder sted den 21. juni 2020 hos Koda i København.

Der indkaldes nu til ordinær generalforsamling i DJBFA søndag 21. juni 2020 kl. 14.00 – cirka 16.00.

Generalforsamlingen 2020 foregår i Koda-bygningen, Lautrupsgade 9, 2100 København. Grundet corona er der i år ingen middag efter generalforsamlingen.
 
Overordnet tidsplan for dagen:
Kl. 13-14: Indskrivning
Kl. 14-16.00: Generalforsamling

Den årlige generalforsamling er DJBFA’s højeste myndighed. Her kan du som fuldgyldigt medlem af DJBFA for alvor få indflydelse på foreningens kommende prioriteringer. Du har også mulighed for at komme med forslag, du kan stemme på nye bestyrelsesmedlemmer eller selv stille op til bestyrelsen.

Al info om, hvordan du tilmelder dig, om middagen, detaljeret dagsorden, opstilling til bestyrelse osv. følger de kommende uger. Hold øje med DJBFA’s hjemmeside og nyhedsbreve.

Husk, at du kan få refunderet dine transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen. Læs mere under Medlemsservice.

Dagsorden

Dagsordenen for DJBFA’s generalforsamling søndag den 21. juni 2020.

Bemærk: Dagsordenen er justeret 2. juni efter de seneste ændringer. Dette års generalforsamling bliver en forkortet udgave 21. juni fra kl. 14-16.

Dagsorden (opdateret 2. juni)

Kl. 13.00-14.00
Indskrivning.

Kl. 14.00
1. Velkommen og valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning og opklarende spørgsmål.
3. Godkendelse af årsregnskab 2019 og gennemsigtighedsrapport.
4. Fremlæggelse af budget 2020 til orientering.

Kl. 14.30
Kort pause.
5. Forslag fra bestyrelsen.
5A. Mere fleksibel kontingentbetaling.

6. Forslag fra medlemmer (udgår) Der er ikke indløbet nogen forslag.

7. Valg af bestyrelse og kritiske revisorer.
7A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år. Følgende
bestyrelsesposter er på valg: Søren Krogh, Pernille Bévort og Lars Greve. Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Søren Krogh og Pernille Bévort. Desuden opstiller følgende til bestyrelsen: Kianoush Yazdanyar, Lasse Mathiessen og Marc Facchini Madsen. Se læs mere under punktet “Valg til DJBFA’s bestyrelse”.
7B. Valg af 2 suppleanter, der vælges for 1 år.
7C. Valg af 2 kritiske revisorer, vælges for 1 år: Følgende revisorposter er på valg: Leif Ernstsen, Bent Malinovsky.

8. Eventuelt.

Generalforsamlingen 2020 foregår i Koda-bygningen, Lautrupsgade 9, 2100 København.

OBS:

Grundet generalforsamlingsbeslutning fra 2017 om, at DJBFA skal være CO2-neutralt, vil der kun være digitalt materiale i forbindelse med generalforsamlingen. Du skal derfor selv udskrive materialet fra DJBFA’s hjemmeside, i fald du ønsker at have det i print. Alt materiale til generalforsamlingen er tilgængeligt her på siden. Materiale vises også på storskærm på dagen.

Husk at betale kontingent 2020, så du har stemmeret på generalforsamlingen. Du vil modtage en kontingentopkrævning i starten af februar 2020.

Bestyrelsen henstiller til, at man begrænser sine indlæg, så alle kan komme til orde og genereralforsamlingen kan afvikles nogenlunde efter tidsplanen. Ligesom sidste år kan man derfor få ordet tre gange pr. punkt: 2min/2min/1min.

Tilmeld dig her

Tilmelding

Søndag 21. juni finder DJBFA’s generalforsamling 2020 sted. I år uden middag.

I år ligger DJBFA’s generalforsamling på en søndag – nærmere betegnet søndag den 21. juni kl. 14-16. I år foregår det i Koda-bygningen i København. Der er indskrivning fra kl. 13, hvor alle medlemmer “tjekkes ind” i døren.

Alle DJBFA-medlemmer, som har betalt kontingent for 2020, har stemmeret og lov til at deltage på generalforsamlingen. Kontingentopkrævning for 2020 er udsendt i starten af februar med posten.

Meld dig til generalforsamlingen

Grundet coronavirus forventer vi i år at være 50 personer. Tilmelding er derfor efter først til mølle-princip. Når vi ved, hvor mange vi kan være, giver vi besked til alle, om de er tilmeldt eller på venteliste. Din tilmelding er bindende, så hvis du er på venteliste, skal du kunne træde til, hvis der kommer afbud.

Husk, at du kan få refunderet dine transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen. Læs mere her

Tilmeldingsfrist overskredet

Fuldmagt og brevstemmer

Kan du ikke være med i generalforsamlingen selv, kan du afgive fuldmagt til et andet medlem. Eller du kan brevstemme til bestyrelsesvalget.

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen søndag den 21. juni 2020 (eller hvis der ikke er flere ledige pladser), har du to muligheder for at gøre din mening gældende og stadig deltage i foreningsdemokratiet i DJBFA.

Du kan nemlig enten give en fuldmagt til et andet deltagende medlem eller brevstemme – dog kun til valg af bestyrelsen. Disse nye muligheder blev besluttet på DJBFA’s generalforsamling sidste år.

Du skal have betalt kontingent for 2020 for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen. Det samme gælder selvfølgelig også ifm. afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Fuldmagt

Medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at stemme på hans eller hendes vegne.

Har du fuldmagt med fra et andet medlem? Bemærk, at du grundet den ekstraordinære situation i år kan have fuldmagt med fra op til (og max.) fire medlemmer. For at kunne repræsentere dette medlem ved generalforsamlingen skal du meddele det til DJBFA og fremvise fuldmagten senest ved din tilmelding til generalforsamlingen.

Download fuldmagtsblanket her. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket er gyldige.

Brevstemme til bestyrelsesvalg

Medlemmer kan også brevstemme på forhånd til valg til bestyrelsen. Du kan stemme på op til to medlemmer til bestyrelsen (du kan altså også vælge kun at stemme på én). Læs mere om valg af DJBFA’s bestyrelse og de opstillede kandidater under punktet “VALG TIL DJBFA’S BESTYRELSE”.

Sådan brevstemmer du: Læs mere om kandidaterne og send en mail med din stemme til gf20@autor.dk senest lørdag den 20. juni 2020 kl. 14.

Bemærk: Din brevstemme er bindende, og den kan kun trækkes tilbage fra samme emailadresse, senest 24 timer før generalforsamlingens begyndelse.

Man kan også stille op på selve generalforsamlingen. Hvis du brevstemmer, skal du derfor være obs. på, at du ikke får mulighed for at stemme på eventuelle kandidater, der først opstiller på dagen.

Årsregnskab 2019

Her ses årsregnskabet for 2019 og øvrige dokumenter, som gennemgås på generalforsamlingen 21. juni 2020.

Årsregnskabet vil være til rådighed i udskrevet udgave på generalforsamlingen, men kan ses på denne side – og på storskærm på dagen. Alle dokumenter åbner som pdf i nyt vindue.

DJBFA årsregnskab (årsrapport) 2019.
Gennemsigtighedsrapport – Koda-rapportering 2019.
Revisorerklæring på gennemsigtighedsrapport – Koda-rapportering 2019.

Budget 2020

DJBFA’s budget for 2020 kan ses som PDF på denne side.

Bemærk, at dokumenter ikke vil være til rådighed i udskrevet udgave på generalforsamlingen, men kan ses på denne side – og på storskærm på dagen.

DJBFA’s budget for 2020

Forslag fra bestyrelsen

Se de fire forslag her og vær med til at vælge på generalforsamlingen søndag den 21. juni.

Bemærk: Grundet coronakrisen må vi skære tre punkter fra. Kun forslag 7B vil blive behandlet på den forkortede generalforsamling.

DJBFA’s bestyrelse stiller fire forslag til generalforsamlingen:

 • Antal bestyrelsesmedlemmer fra seks til syv.
 • Mere fleksibel kontingentbetaling
 • To næstforpersoner i bestyrelsen i stedet for én
 • Nyt navn til DJBFA

Herunder kan du læse om alle forslag. For hvert forslag kan du se forslagets potentielle indflydelse på de nuværende vedtægter.

Forslag 7A: Justering af antal bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen ønsker at holde bestyrelsesantallet på 7 i stedet for 6, som ellers var besluttet tidligere. Bestyrelsen har lyttet til generalforsamlingen i 2019, hvor det blev påpeget, at man bliver for sårbar med kun seks i bestyrelsen. Desuden bliver bestyrelsen suppleret af 1. suppleanten til alle møder (dette element kræver dog ikke en vedtægtsændring).

§ 5 Ordinær generalforsamling
Nuværende: (…) Overgangsbestemmelser: På generalforsamlingerne i 2019, 2020 og 2021 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og der sker valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Rettes til: Overgangsbestemmelser: På generalforsamlingerne i 2019 og 2020 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og der sker valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Bestyrelsen
Nuværende: DJBFA ledes af en bestyrelse på 6 (i en overgangsperiode dog 7-9) medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år, således at der hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

Rettes til: DJBFA ledes af en bestyrelse på 7 (i en overgangsperiode dog 8-9) medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år. Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, bortset fra hver tredje år, hvor tre bestyrelsesmedlemmer afgår startende i 2021.

Forslag 7B: Mere fleksibel kontingentbetaling

Sekretariatet har fået henvendelser fra en række medlemmer, der ønsker at få kontingentet bidt over i mindre dele hen over året. Det mener bestyrelsen er en god ide og fremsætter mulighed for at kontingentet kan betales på andre måder end årligt.  Det får også betydning for, hvornår kan stemme til generalforsamlingen, hvilket ændringen i §7 refererer til. Her skal man have været medlem af DJBFA i mindst tre måneder før man er stemmeberettiget.

§ 3 Medlemskab
Nuværende: Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og kan være forskelligt, herunder i form af aldersrabat. Kontingentet opkræves helårsvis og skal være betalt senest 1. marts.

Rettes til: Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentets størrelse kan variere, for eksempel på grund af aldersrabat. Kontingentet opkræves enten for et år og skal være betalt senest 1. marts, eller også opkræves kontingentet månedligt/kvartalsvist ved fast overførsel.

§ 7 Stemmeret og afstemning på generalforsamlinger
Nuværende: Stemmeret på generalforsamlingerne har alle medlemmer af DJBFA. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, kan ikke deltage i afstemninger.

Rettes til: Stemmeret på generalforsamlingerne har alle medlemmer af DJBFA, der har været medlem i minimum 3 mdr. før generalforsamlingerne. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, kan ikke deltage i afstemninger.

Forslag 7C: To næstforpersoner frem for én

Bestyrelsen ønsker at have muligheden for at udpege to næstformænd, da arbejdsopgaver ifm. hvervet som næstformand kan opdeles i to poster. Det kommer ikke til at have økonomiske konsekvenser, da den samme aflønningsmodel i forretningsudvalget bibeholdes. Med andre ord koster forslaget ikke noget.
 
§ 9 Bestyrelsen
Nuværende formulering: Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. (…) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedel af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand er til stede.

Foreslået formulering: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til to næstformænd. (…) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, herunder formand eller en af de (op til) to næstformænd er til stede.

Forslag 7D: Forslag om nyt navn til DJBFA

Bestyrelsen indstiller til, at foreningen skifter navn. Det er en beslutning, som er at betragte som en vedtægtsændring, da den er så omfattende, og derfor behandles dette punkt på lige fod med en vedtægtsændring. Bestyrelsen indstiller to navne til afstemning:

 • Klang / Komponister og sangskrivere
 • Autor / Komponister og sangskrivere

Begrundelse for ændring:
Sidste år satte bestyrelsen også en navneændring på dagsordenen til generalforsamlingen. Grunden til at bestyrelsen tager det op igen er, at der sidste år tegnede sig et flertal for at skifte navn til ”Klang / komponister og sangskrivere”, men at flertallet ikke var stort nok til en vedtægtsændring. Det kræver 2/3-deles flertal, hvilket Klang akkurat ikke opnåede. 

Der er flere tungtvejende grunde til bestyrelsen ønsker en navneændring.

 

 • Det er svært at huske  DJBFA – og det medfører ofte misforståelser og forkerte betegnelser. Også i medierne. 

 • Det er ekskluderende – vores medlemmer er langt mere mangfoldige end jazz-, beat- og folk-autorer.

 • Det kan ikke udtales som et ord.

 • Navnet (forkortelsen) siger ikke noget om, hvad vi beskæftiger os med. 

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at foreningen ikke til at ændre fokus eller adfærd, fordi vi kalder os noget andet.

Medlemmer har også mulighed for at indstille deres bud på nyt navn – denne indstilling skal på linje med andre vedtægtsændringer være foreningen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Altså senest den 19. maj kl. 12.00 på gf20@autor.dk.  

Afstemningsproceduren til generalforsamlingen er indrettet således, at generalforsamlingen skal have ét navn, de skal stemme om til slut. Der laves altså en række afstemningsrunder inden, hvor det navn med færrest stemmer ryger ud i hver runde – og der derfor til sidst er ét navn tilbage. Det navn stemmes der så om efter reglerne om en vedtægtsændring.

Forslag fra medlemmer

Fristen var 7. juni kl. 14.

DJBFA’s medlemmer kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen.

Der er ved deadline ikke indløbet nogen forslag. Forslaget skulle være DJBFA i hænde senest 14 dage inden selve generalforsamlingen, dvs. senest den 7. juni 2020 kl. 14.

Valg til DJBFA’s bestyrelse

Tre medlemmer af bestyrelsen er i år på valg. Der skal imidlertid kun vælges to ind, da antallet af bestyrelsesmedlemmer nedskaleres i disse år. Dog genopstiller Lars Greve ikke.

Denne side opdateres, når eller hvis flere stiller op til bestyrelsen.

 • Næstformand Søren Krogh er på valg og genopstiller.
 • Bestyrelsesmedlem Pernille Bévort er på valg og genopstiller.
 • Bestyrelsesmedlem Lars Greve er på valg men genopstiller ikke. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen.

Derudover skal der vælges to suppleanter, der vælges ind for 1 år. Førstesuppleanten deltager i de ordinære bestyrelsesmøder uden stemmeret, mens andensuppleanten ikke gør. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald.

Du kan se, hvem der er med i DJBFA’s bestyrelse her.

Præsenter dig på forhånd

Følgende medlemmer har annonceret deres opstilling på forhånd og har indsendt præsentation:

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen uden at have præsenteret sig på forhånd.

Det er muligt at brevstemme til bestyrelsesvalg i DJBFA. Læs mere under punktet “FULDMAGT OG BREVSTEMMER” her på siden.

Kritisk revisor

Der skal også vælges to kritiske revisorer, der vælges for 1 år. Alle kan stille op som kritisk revisor på generalforsamlingen. Læs guide om kritiske revisorer i DJBFA (pdf åbner i nyt vindue).

Alt materiale om generalforsamlingen 2020 finder du på denne side.

Frist for indsendelse af forhåndspræsentation: 18. juni 2020.