Frist: Bibliotekspenge for musik og lyd

For at få del i bibliotekspengene for musik og lyd skal du have CD’er, grammofonplader og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, og som kan lånes via danske folke- og skolebiblioteker.

Fristen for ansøgning er 31. december 2023.

Læs om bibliotekspenge for musik og lyd hos Slots- og Kulturstyrelsen:

læs mere