Frist: Brevstemme til suppleantvalg

Autor holder ekstraordinær generalforsamling (XGF) 15. juni 2022 kl. 15.30 i København for at finde to nye suppleanter til bestyrelsen. Har du ikke mulighed for at deltage, kan du brevstemme på forhånd.

De opstillede kandidater offentliggøres på nedenstående link den 30./31. maj. Kandidater kan også stille op på selve XGF.

Sidste frist for at brevstemme på mail er: Onsdag den 8. juni 2022 kl. 15.30.

læs alt om XGF