Frist: Den Midlertidige Kunsttøtteordning for 2020

Slots- og Kulturministeriet har udviddet mulighederne for coronakompensation til kunstnere. Det skrev DJBFA om her.

“Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster” baseret på tab i 2020 skal søges senest 15. april 2021.

LÆS MERE OG SØG