Frist: Projektpuljen

Puljen støtter større projekter eller kommunikationstiltag i ind- og udland, fx festivaler eller kampagner med fokus på skabelse og formidling af ny musik. Der skal være tale om projekter med en vis rækkevidde, eller tiltag som skønnes at have bred, national interesse og appel.

For at opnå støtte fra Koda Kulturs projektpulje skal projektet kunne yde et væsentligt bidrag til skabelse og formidling af ny musik, ligesom det skal stå klart, hvad den ønskede effekt af støtten kan forventes at være. Projektpuljen støtter geografisk bredt og indenfor alle genrer.

LÆS MERE OG SØG