Frist: Tilmelding Kodas GF

Alle medlemmer af Autor er også medlemmer af Koda og kan være med til at bestemme blandt andet, hvem der skal sidde i Kodas bestyrelse.

Kodas årlige generalforsamling afholdes mandag den 25. april 2022 kl. 15 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København.

Den 20. april kl. 12.00 er fristen for tilmelding for autorer (også fuldmagter).

Læs mere og tilmeld dig