Koda: Ekstraordinær GF

Koda holder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 30. maj 2023 kl. 16.00 hos Koda på Lautrupsgade 9, og den streames online for Kodas medlemmer.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 25. maj kl. 12.

Generalforsamlingen afholdes for at stemme om vedtægtsændringer, som Kodas medlemmer stemte ja til på årets ordinære generalforsamling.

mere info hos koda