Kodas ekstraordinære generalforsamling

Kodas ekstraordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 24. august 2021 kl. 15 hos Koda på Lautrupsgade 9. Man kan også deltage digitalt. Der er vedtægtsændringer til afstemning. Bl.a. ang. hvorvidt man både kan være medlem af Kodas bestyrelse og en af komponistforeningernes bestyrelser samtidig.

Tilmeldingsfrist samt frist for afgivelse af fuldmagt: 19. august kl. 12.00.

Læs mere og tilmeld dig