Kodas generalforsamling 2021

Alle DJBFA’s medlemmer er også medlem af Koda, og beslutningerne i Koda har ofte stor indflydelse på rammerne for DJBFA. Kodas generalforsamling afholdes den onsdag den 16. juni 2021 kl. 15 (rykket fra 27. april), med forbehold for yderligere ændringer jf. corona-restriktioner.

LÆS MERE