Kodas generalforsamling

Alle medlemmer af Autor er også medlemmer af Koda og kan være med til at bestemme blandt andet, hvem der skal sidde i Kodas bestyrelse.

Kodas årlige generalforsamling bliver i 2022 afholdt mandag den 25. april kl. 15 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København.

NB. 20. april kl. 12.00 er fristen for tilmelding for autorer (også fuldmagter).

læs mere