Open Call: Sammen om kunsten

Hvordan skal kunsten udfolde sig efter COVID-19? Statens Kunstfond har Open Call med frist 10. juni 2020.

Har du som sangskriver eller komponist idéer til nyskabende kunstoplevelser og formater? De kan både være fysiske eller digitale, og du kan indtil den 10. juni 2020 søge puljen ‘Sammen om kunsten’ hos Statens Kunstfond.

Der gives tilskud på min. 25.000 kr. og op til 100.000 kr. til kunstneriske projekter og formidlingsprojekter, der her og nu kan tilbyde eller inddrage borgere i kunstoplevelser under rammerne af coronakrisens restriktioner.

Tilskud på min. 100.000 kr. gives til kunstneriske projekter og formidlingsprojekter, der har en metodeudviklende dimension og afsøger formater, der også på langt sigt kan udvide kunstnere og kunstinstitutioners virke og muligheder for at møde og øge deres publikum.

LÆS MERE OG SØG