Tilmeldingsfrist: Kodas ekstraordinære GF

Tilmeldingsfristen til Kodas ekstraordinære generalforsamling er 19. august 2021 kl. 12.00. Fristen for afgivelsen af fuldmagter er samtidig.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 24. august 2021 kl. 15 hos Koda på Lautrupsgade 9. Man kan også deltage digitalt. Der er vedtægtsændringer til afstemning. Bl.a. ang. hvorvidt man både kan være medlem af Kodas bestyrelse og en af komponistforeningernes bestyrelser samtidig.

Læs mere og tilmeld dig