Flowpuljen

NB. Autor har valgt, at Flowpuljen lukkes i sin nuværende form. Man kan søge Flowpuljen til og med den 10. februar 2023 kl. 23.59.

Derefter vil den lukke og åbne igen i ny form i begyndelsen af marts 2023. Mere info følger.

Flowpuljen er for dig, der mangler midler for at komme videre med dit projekt. Puljen hjælper dig med andre ord til at blive i et flow.

Flowpuljen støtter:

 • Komponistopgaver
 • Showcases
 • Rejseudgifter i forbindelse med sangskriversessions og komponistopgaver
 • Opkvalificering af sangskrivere og komponister

Puljen søger at imødekomme den pludseligt opståede mulighed, hvor et legat kan gøre forskellen for projektet. Du kan søge puljen løbende hele året – bortset fra fra sommerferien, og du får svar efter højst 21 arbejdsdage.

Hvem kan søge?

Du skal være medlem af Koda for at kunne søge. Flowpuljen er for sangskrivere og komponister i alle genrer.

Flowpuljen kan ikke søges af forlag, musikselskaber, managers og virksomheder.

Hvad kan du søge til?

Du kan søge til aktiviteter, der ligger max. to måneder ud i fremtiden. Du kan ikke søge til projekter, der har fundet sted.

Der er to fastsatte beløb, som du kan søge:

 • 3000 kr.
 • 5000 kr.

Flowpuljen er ikke et arbejdslegat. Hvis du søger midler til processen med at skrive, kan du søge arbejdslegat via Autor.

Flowpuljen dækker ikke udgifter til udstyr, udgivelsesudgifter (såsom masterering, mixing eller producerhonorar), PR (herunder musikvideoer) eller rejseudgifter i forbindelse med turnéer. Du kan ikke søge om forplejning.

Sådan foregår det

Du kan søge Flowpuljen hele året bortset fra juli måned og juleperioden mellem 20.-31. december). Du får svar senest 15 dage efter, du har sendt din ansøgning. Dog tages der forbehold for nationale helligdage.

Når du søger Flowpuljen, får du hurtigt svar. Du får udbetalt pengene senest en måned efter indsendt dokumentation.

Støtten bortfalder, hvis vi ikke har modtaget dokumentation for, at projektet er gennemført inden tre måneder fra bevillingsdato. Bemærk: Der kan ikke søges om forlænget frist.

Flowpuljeudvalget består i 2022 af Anna Lidell, Jesper Hansen og Lasse Matthiessen.

Eksempler og cases

Her er fem eksempler på projekter, som du kan søge Flowpuljen til. Dit projekt behøver ikke ligne ét af dem, men det giver måske en idé om, hvorvidt dit projekt passer til denne pulje.

Case #1: Du arbejder på en ny EP og skal mødes med en producer i Stockholm. Du bor i Danmark og kan søge Flowpuljen for at dække transport og logi til turen. Du kan imidlertid ikke søge om midler til at betale produceren – det kan du med Udgivelsespuljen.

Case #2: Du er blevet udvalgt til at spille en showcase på Reeperbahn Festival i Hamborg. Det kan du godt søge Flowpuljen til. Du kan ikke søge turnéstøtte – men Koda har flere støttemuligheder til koncertvirksomhed.

Case #3: Du skriver sange til din nye plade og er netop blevet præsentere for en udenlandsk sangskriver. I skal mødes for at co-write, og dine udgifter i forbindelse med rejsen kan du derfor søge Flowpuljen om.

Case #4: Du har hørt om et kursus i programmet Ableton Live, som kan tage dig til næste skridt. Du søger Flowpuljen, og det kan du godt: Puljen yder nemlig yde støtte til kurser og workshops.Du har hørt om et kursus i programmet Ableton Live, som virkelig kan rykke dit kompositoriske virke. Flowpuljen tager udgangspunkt i dit individuelle behov, og derfor kan nogle få afslag, mens andre få tilsagn til samme event.

Case #5: Du har fået mulighed for at komponere til en kortfilm med den helt rigtige instruktør. Du mangler et mindre beløb for at kunne hyre en sessionmusiker ind til opgaven. Her kan puljen hjælpe dig til at blive i et flow.

hvad kan du ikke søge støtte til?

Du kan ikke få støtte fra Flowpuljen, hvis du:

 • Søger om støtte til undervisning eller uddannelse.
 • Skal medvirke på en camp hvor formålet er at skrive til andre.
 • Søger om støtte til indkøb af gear- Skal deltage i et arrangement arrangeret af et major label.

Derudover skal du spørge dig selv, om du søger til et projekt der er i opstartsfasen, eller den afsluttende fase. Er dit projekt i opstartsfasen, kan du ikke få støtte fra Flowpuljen.

Søg flowpuljen

Du søger via Kodas ansøgningssystem. Vi anbefaler at have disse ting klar på forhånd, inden du starter din ansøgning:

 • Dit Koda-nr.

 • Kort beskrivelse af projektet og estimerede udgifter– ca. 500 tegn. Du kan søge om 3.000 eller 5.000 kr. Det skal fremgå konkret af ansøgningen, hvad du søger støtte til.

 • Musikeksempel (ikke obligatorisk)

 • Budget for aktiviteten (ikke obligatorisk)
Søg her

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til Flowpuljen eller til din ansøgning, så kontakt simone@autor.dk.

Har du tekniske problemer eller spørgsmål til ansøgningssystemet, så kontakt Koda Kultur på kodakultur@koda.dk.

Tidl. støttemodtagere