Autor præsenterer vidensbank om ligestilling i musikbranchen

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag har vi samlet en lang række rapporter om diversitet og kønsbalance i dansk musik for at tilbyde et overblik over den viden, der allerede findes.

På 8. marts, Kvindernes Internationale Kampdag, offentliggør Autor en ny vidensbank om ligestilling i musikbranchen; en samling af relevante rapporter på området fra en lang række forskellige aktører. Vi har samlet dem ét sted og skrevet en intro til hver, så du kan få et overblik.

Det er et erklæret mål i Autors kulturpolitik at arbejde for en bedre kønsbalance i musikbranchen – bl.a. ud fra 2030-målene for større ligestilling.

Vi kan kun skabe positive forandringer i den danske musikbranche, hvis vi deler vores viden og erfaringer. Derfor har vi skabt et overblik over, hvordan det står til med kønsbalancen i den danske musikbranche, med udgivelser samt rapporter og initiativer i de brancher, musikbranchen også dækker over.

Vi kalder det en vidensbank, og du kan bruge den, hvis du har brug for at holde dig opdateret på udviklingen. Vidensbanken rummer kvalitative undersøgelser om f.eks. musikere og branchepersoners oplevelser med diskrimination i musikbranchen, men også et hav af kvantitative undersøgelser, der med statistik påviser en skævhed i branchen på flere områder.

Vidensbanken findes på denne faste adresse:
www.autor.dk/om-autor/vidensbank

Samlingen opdateres løbende, så det fortsat vil være et sted, du kan finde relevant viden om ligestilling i musikbranchen. En nem adgang i forbindelse med videnssøgning og til brug i debatter m.m.

Mangler vi noget, eller kender du til et nyt, relevant initiativ, så send det til Autors Simone Nowack på simone@autor.dk.

Vidensbank om ligestilling i musikbranchen