DJBFA er gået sammen med en række centrale kulturaktører for at skabe konkrete løsninger.

Kampen imod sexisme og magtmisbrug kan kun bekæmpes i fællesskab. Der sker meget i disse dage, hvad angår såvel sexisme, chikane, magtmisbrug og forskelsbehandling. Det gælder i samfundet i almindelighed og derfor også i kulturbranchen.

DJBFA har længe arbejdet for både en bæredygtig musikbranche og for lige muligheder for alle, og vi er glade for at se, at kampen bliver taget op af flere vigtige aktører.

Vores kollegaer i Snyk har taget initiativ til at samle en kreds af aktører på tværs af kulturbranchen, og DJBFA er selvfølgelig med.

Disse aktører skal sammen afholde en workshop, som skal munde ud i konkrete retningslinjer og handlingsplaner.

Partnerkredsen tæller i øjeblikket 16 forskellige kunst- og kulturorganisationer på tværs af musik, teater, museum, film, tv og spil.

Se alle 16 partnere

 • DJBFA
 • Billedkunstnernes Forbund BKF
 • Dansk Artist Forbund
 • Dansk Komponistforening
 • Dansk Live
 • Danske Filminstruktører
 • DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner
 • Det Danske Filminstitut
 • DMF – Dansk Musiker Forbund
 • JazzDanmark
 • Organisationen Danske Museer
 • Producentforeningen
 • ROSA – Dansk Rock Samråd
 • Roskilde Festival
 • Snyk
 • Tempi