Når musikere mister glæden ved musik

Autor og DMF går sammen om nyt projekt med fokus på musikere, der mister arbejdsglæden. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig et interview.

NB. Opdatering 26. juni: Vi har fået mange henvendelser og nok personer til interviewsne, så der er ikke behov for flere. Tak for jeres interesse.

Rigtig mange musikere og komponister oplever, at de undertiden mister glæden ved at udøve, skabe og endda lytte til musik. Det kan være for kortere eller længere perioder, eller det kan være på permanent basis.

Det at have musik som livsbeskæftigelse bliver betragtet som et særligt privilegium, som en ”luksus”, man derfor ikke kan tillade sig at beklage sig over efterfølgende. Men der er brug for at sætte fokus på dette aspekt, fordi det angår musikeres muligheder for at kunne have en bedre trivsel i deres arbejdsliv – og et langt liv i musikken.

Giv din stemme til projektet

Derfor går Autor og DMF sammen om projektet ”Når musikere mister glæden ved musik”, der skal give stemme til en række af foreningernes medlemmer, som oplever at have mistet glæden ved at arbejde professionelt med deres fagområde – dvs. musik – tidligere eller på nuværende tidspunkt.

Dette skal gøres gennem interviews med ca. 20 personer, der har oplevet at miste glæden ved at arbejde med den musik, de ellers brænder for. Hvert interview vil vare ca. 2 timer, og feltet af deltagere vil blive sammensat med en bred fordeling på alder, køn, etnicitet, baggrund og karrieretype.

Du kan hjælpe dine kollegaer ved at tilmelde dig et interview her – du vælger selv, om du vil være anonym.

Tabu at tale om mistet arbejdsglæde

Det er musiker, forfatter, underviser m.m. Henrik Marstal, der står for interviews og udarbejdelse af rapporten:

“Projektet skal give stemme til medlemmer af de to foreninger, som oplever at have mistet glæden ved at arbejde professionelt med deres fagområde.”

Henrik Marstal uddyber, hvorfor han mener, at det er vigtigt at sætte fokus på dette problem:

”Gennem min tid som aktør i musiklivet har jeg bevidnet, hvordan professionelle musikere, komponister og sangskrivere undertiden har mistet glæden ved at udøve, skabe og endda lytte til musik. Måske uden at sige det til nogen eller måske med en følelse af afmagt eller endda skam. Og hvordan gør man noget ved det? Og hvordan kan man tillade sig at klage over det at være skabende eller udøvende musiker?”

Projektet inviterer musikere, komponister og sangskrivere med lignende overvejelser til et indgående interview, hvis pointer vil indgå i den rapport, som bliver resultatet af projektet. Man kan naturligvis frit vælge, om man vil være anonym, eller om man vil stå frem med navn.

Kan man blive træt af musik?

Bag projektet står Autor / Komponister og Sangskrivere og Dansk Musikerforbund (DMF), der er de største foreninger i Danmark for hhv. skabende og udøvende musikere. Projektet lægger sig i forlængelse af de senere års store fokus på musik og sundhed, ligesom det lægger sig op ad den løbende debat om bedre trivsel i arbejdslivet. Det kan nemlig lyde paradoksalt, at det at beskæftige sig med noget så livsbekræftende som musik også kan være knyttet til udbrændthed, glædesløshed og manglende motivation.

Denne rapport skal i sidste ende bruges til at skabe bedre forståelse for musikerhvervet på godt og ondt. Desuden kan projektet hjælpe musikere, der oplever symptomer på disse ting til at få udfordringerne taget i opløbet og måske også være en løftestang for en bredere debat om arbejdsvilkår og mental sundhed i musikbranchen.

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen eller interviews kan du kontakte:
Lars Meiling, projektleder i Autor: lars@autor.dk
Henrik Jansberg, Næstforperson i DMF: heja@dmf.dk

NB. Opdatering 26. juni: Vi har fået mange henvendelser og nok personer til interviewsne, så der er ikke behov for flere. Tak for jeres interesse.