Nu er det tid til at søge støtte til dit skabende, kompositoriske arbejde via DJBFA’s Legatpulje. Næste frist er 1. september kl. 12.00.

Nu er der igen mulighed for at søge arbejdslegater og projektlegater i DJBFA’s Legatpulje.

Årets to sidste frister er søndag den 1. september og søndag den 1. december 2019 (begge dage kl. 12.00). Man kan maksimum få ét legat fra puljen pr. kalenderår.


Nyt, fælles ansøgningssystem

Puljen er nu åbnet i et nyt ansøgningssystem. Det er det samme, som du måske allerede kender fra de andre puljer og ansøgningsmuligheder under Koda Kultur. Midlerne til DJBFA’s arbejdslegater og projektlegater kommer også fra Koda Kultur (Kodas kulturelle midler), derfor samles de nu i samme ansøgningssystem. Så har du alle dine ansøgninger samlet ét sted.


Støtte til komponisternes arbejde

Arbejdslegaterne støtter musikskabernes fortsatte virke med udgangspunkt i konkrete ideer til den musik, de vil arbejde på fremover. Støtten ydes udelukkende til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde. DJBFA uddeler årligt 300-500 arbejdslegater på typisk mellem 10.000 kr. og 40.000 kr. Legaterne er personlige og kan kun søges af komponisten/sangskriveren selv.

I puljen kan man også søge projektlegater; meget store arbejdslegater på 100.000 kr. Der uddeles maksimalt fem projektlegater årligt, nogle år uddeles der slet ingen. Projekterne, der kan opnå arbejdslegater, har typisk et stort format på den ene eller anden måde – måske indgår der også tværfaglige elementer. Projektlegater tildeles større og veldefinerede projekter, hvor der lægges vægt på kunstnerisk kvalitet og projektets output.


Hvem har fået legat?

I år har Loke Rahbek (Croation Amor), Hannah Schneider, Louise Lind Foo, Rebecca Lou Armstrong, Thorbjørn Risager, Mija Milovic, Tomasz Dabrowski, Eskil Romme, Gurli Octavia, Andreas Pallisgaard og en lang række andre komponister og sangskrivere allerede modtaget arbejdslegater til støtte for deres skabende virke.

I 2019 er der endnu ikke uddelt nogen projektlegater, og i 2018 blev ét af de helt store projektlegater uddelt. Modtageren var Laura Toxværd.

Foto: Loke Rahbek. Pressefoto