En hvid baggrund med ordene Fair Fordeling.

’Fair Fordeling’ skal ligestille alle musikgenrer

Uddelingen af de kulturelle midler i Koda i dag er ikke fair. De klassiske genrer og kunstmusikken får markant højere tildelinger, på bekostning af andre genrer. Den ulige behandling er ikke i tråd med, hvad branchen bør stå for. Nemlig en branche, der står sammen om lige vilkår og anerkendelse af alle former for kunstneriske udtryk.

Den ulige fordeling er historisk betinget og burde have været ændret for længst. En stor gruppe af kunstnere står derfor sammen om forslaget ’Fair Fordeling’, der vil sikre en mere lige fordeling af de kulturelle midler og dermed en mere retfærdig og ligelig anerkendelse af alle musikgenrer.

I praksis vil den nye model betyde, at de autorforeninger, der repræsenterer de brede lag af rytmiske musikere, vil modtage en større andel af de tilgængelige midler. Forslaget ’Fair Fordeling’ retter op på uligheden, uden at nogen foreninger vil være nødt til at dreje nøglen om. På den måde vil alle genrer og kunstnere have lige og fair vilkår til glæde for kunstnerne og musikkens mangfoldighed.

Stem for en Fair Fordeling
Vi har brug for din stemme til at sikre, at forslaget bliver vedtaget. Tilmeld dig Kodas generalforsamling den 23. april kl. 15 i København eller online, eller giv din fuldmagt til en, der kan repræsentere din stemme. Sammen kan vi sikre en mere retfærdig fordeling af midler og en lige anerkendelse af alle genrer.

Lad os sammen stå op for musikkens mangfoldighed og retfærdighed!

Fakta om forslaget Fair Fordeling
Den nye model sikrer, at alle får en grundfinansiering, der matcher den finansiering foreningerne får i dag. Foreningerne modtager også midler til kulturpolitik på samme niveau som hidtil. Dermed behøver ingen forening lukke. Fordelingen af legatmidler vil fremover blive uddelt efter antal medlemmer.

I dag får de tre autorforeninger DKF, DPA og Autor samme beløb. På trods af at deres medlemskreds ser vidt forskellige ud: De klassiske komponister har lidt over 300 medlemmer (10 %), mens Autor og DPA tilsammen har knap 2.700 medlemmer (90 %).

I det nye forslag bliver legatmidlerne uddelt efter en trappemodel, som bygger på, hvor mange medlemmer foreningerne har. For hvert 250 medlemmer foreningen har stiger foreningen et trin.

Musikforlæggerne bliver ikke rørt og modtager det samme, som de har fået hidtil.

Koda modtager en femtedel af de kulturelle midler. Det er en nedgang på 8 procentpoint ift. det Koda modtager i den nuværende model. Koda modtager dog en større mængde midler til deres legatpuljer fra Copydan, hvilket har været markant stigende de seneste par år.

Forslag om de kulturelle midler

Download Fordeling af bevillinger fra Autor

Download Fordeling af bevillinger fra Dansk Komponist Forening

Hvorfor ønsker I at ændre på fordelingen?

Uddelingen af de kulturelle midler i Koda i dag er ikke fair. De klassiske genrer og kunstmusikken får markant højere tildelinger på bekostning af andre genrer. Den ulige behandling er ikke i tråd med, hvad branchen bør stå for. Nemlig en branche, der står sammen om lige vilkår og anerkendelse af alle former for kunstneriske udtryk. I vores forslag vil alle genrer og kunstnere have lige og fair vilkår til glæde for kunstnerne og musikkens mangfoldighed. 

Hvordan vil I ændre for fordelingen?

I praksis vil den nye model betyde, at de autorforeninger, der repræsenterer de brede lag af rytmiske musikere, vil modtage en større andel af de tilgængelige midler. Forslaget ’Fair Fordeling’ retter op på uligheden, uden at nogen foreninger vil være nødt til at dreje nøglen om. 

Hvornår sker der noget med forslaget?

Vi fremsætter forslaget nu (marts 2024), og det bliver bragt op til Kodas generalforsamling den 23. april. Den kan du deltage i fysisk eller online eller give din fuldmagt videre til en, du stoler på Kodas generalforsamling.