Frist: Opstilling som suppleant

Autor holder ekstraordinær generalforsamling (XGF) 15. juni 2022 kl. 15.30 i København for at finde to nye suppleanter til bestyrelsen.

Som suppleant står man klar til at træde ind i Autors bestyrelse, hvis andre bestyrelsesmedlemmer udtræder, har orlov eller længere sygdom. Førstesuppleanten (den med flest stemmer) deltager desuden i alle bestyrelsesmøder (med honorar).

Lige nu er de to valgte suppleanter, Astrid Cordes og Andreas Sommer – der motiverer sin opstilling på seneste generalforsamling på fotoet – indtrådt som bestyrelsesmedlemmer. Derfor mangler vi to nye.

Mandag den 30. maj kl. 12.00 er sidste frist for at opstille på forhånd.

Al info om generalforsamlingen og hvordan du stiller op som bestyrelsessuppleant:

læs alt om XGF