Frist: Vækstlagspuljen

Koda Kulturs Vækstlagspulje støtter sangskrivere og komponister tidligt i karrieren for at sikre den fortsatte udvikling af musiklivet i Danmark. Puljen har et særligt fokus på at udvikle potentiale og på at støtte projekter, der endnu ikke er klar til at søge støtte fra en af de fagligt specifikke puljer under de kulturelle midler.

Passer man til kriterierne i denne pulje, kan man med fordel søge arbejdslegat her frem for i Autor og Koda Kulturs ordinære pulje for rytmiske arbejdslegater.

Ansøgningsfrist: 15. februar 2024 kl. 15.00

Vækstlagspuljen