Frist: Vækstlagspuljen

Formålet med Vækstlagspuljen er at støtte sangskrivere og komponister tidligt i karrieren for at sikre den fortsatte udvikling af musiklivet i Danmark. Puljen har et særligt fokus på at udvikle potentiale og på at støtte projekter, der endnu ikke er klar til at søge støtte fra en af de fagligt specifikke puljer under de kulturelle midler.

Vækstlagspuljen støtter væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik, hvor det kan være vanskeligt at få dækket omkostningerne gennem salg mv. og i tilfælde, hvor ophavsmændene endnu ikke har mulighed for at leve af deres kunstneriske virke. Vækstlagspuljen er baseret på både en andel af De Kulturelle Midler samt på indtægter fra salg af blanke kopimedier.

LÆS MERE OG SØG