Coronakrisen stikker meget dybt i musikbranchen. En ny undersøgelse viser, at musikere, artister, sangskrivere og komponister i gennemsnit har mistet 44% af deres indtægt i 2020.

For over halvdelen af de spurgte, er det gennemsnitlige indtægtstab ca. 70 % i samme periode. Hver ottende overvejer helt at forlade musikbranchen på grund af manglende indtjening.

Det er første gang, musikbranchen har gennemført en uafhængig og tilbundsgående undersøgelse af arbejdsforholdene i branchen. Organisationerne bag er de tre komponistforeninger DJBFA, DKF og DPA samt DMF, DAF, og Musikforlæggerne i Danmark. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen.

Tilsammen repræsenterer musikorganisationerne ca. 8000 professionelle musikere og komponister. Der er tale om en grundig kortlægning af forholdene i musikbranchen både før og under Corona-krisen, der tegner et entydigt billede af, hvor økonomisk udsatte musikbranchens folk er i krisetider.

“For musikere og komponister er det i forvejen et krævende job at få de mange ender til at mødes. Men når salene står tomme, og publikum må blive hjemme i så lang tid som nu, så bliver det særligt sårbart. Det kommer til at sætte spor i vores branches indtjening flere år frem, og det bliver nødvendigt med et fokus, der rækker langt ud over 2021, og som handler om hele sammenhængen i musiklivet, fra musikken skabes, til den rammer et publikum.”, siger Niels Mosumgaard, formand i DPA – Professionelle sangskrivere og producere. 

Akut brug for hjælp til musikkens folk

”Musikkens folk har haft store udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen gennem hele Covid-19 krisen til trods for hjælpepakkerne. De eksisterende kompensationsordninger tager ikke i tilstrækkelig grad højde for den måde, musikere og komponister arbejder på. Det ser vi tydeligt i den seneste hjælpepakke, der dog giver øget kompensation til selvstændige med CVR, men ikke kompenserer musikere og komponister uden CVR med samme sats. Desuden er ansøgningsprocedurerne meget komplicerede, og sagsbehandlingstiderne alt for lange. Det er akut brug for mere hjælp til musikkens folk,” udtaler Dansk Musiker Forbunds formand, Søs Nyengaard.

For nylig afslørede en stor fælles europæisk undersøgelse, at krisen stikker særlig dybt i musikbranchen. Undersøgelsen viser, at den samlede europæiske omsætning i kreative erhverv er faldet med 1/3, mens det for musikbranchen er et fald på 75%. Og den slår fast, at musikbranchen ikke kan gå fra 0 til 100, når vi forhåbentlig en gang får lov til at spille for publikum igen. De europæiske tal stemmer desværre overens med resultatet af Mandag Morgens undersøgelse for musikbranchen.

I lighed med den europæiske rapport peger de danske musikorganisationer også på behovet for en politisk vilje til at investere i kultursektoren og sikre, at der også i fremtiden er professionelle til at skabe musikken og imødekomme efterspørgslen.

Bag undersøgelsen står DJBFA, Dansk Komponistforening, DPA, Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Musikforlæggerne i Danmark.

Læs rapporten Arbejdsforhold for komponister og musikere i Danmark.