Drivkraft – Releaseplanen forår 2023

Drivkraft er tilbage! Ny forårsudgave for dig, der udkommer med ny musik eller nyt projekt. For musikskabere i alle aldre, køn og genrer. Frist: 15. marts.

Siden 2020 har Autor og coach Cecilia Krill præsenteret flere udgaver af Akademi for Drivkraft – med hold kun for unge, for kvinder og kønsminoriteter, og i 2022 en stor international udgave med fokus på releaseplaner.

I foråret 2023 er vi stolte af at kunne tilbyde to nye Drivkraft-hold. Denne gang for medlemmer af Koda inden for alle køn, aldre og genrer. Det foregår på dansk, og Drivkraft – Releaseplanens forårskursus varer 10 uger med start 18. april. Med fokus på alt det, du skal bruge, når du skal udgive ny musik. Og på at finde mod og motivation i dit musikalske virke.

Kurset er primært online, men det afsluttes med et fysisk møde i juni i København. I alt 24 musikskabere deltager på hold a 12, som mødes online en gang om ugen. Kurset er for musikskabere, der planlægger at udkomme med ny musik – eller drømmer om at gøre det.

Drivkraft har to hovedmål:

 • At give deltagerne redskaber til at fremme deres egen karriere – og at blive bedre til at udgive egen musik.
 • At skabe et kreativt fællesskab baseret på tillid, motivation og styrke: Et netværk af kolleger, der kan hjælpe dig på vej.

Personligt lederskab og motivation

Kurset tager afsæt i alt det, der skal til, for at udkomme, og har blandt andet fokus på styrker, handlekraft og personligt lederskab. Ikke lederskab forstået som music management og business-tænkning, men lederskab forstået som evnen til at tage langsigtede beslutninger, gå fra idé til handling – og skabe grobund for at udkomme på sine egne præmisser. Bæredygtigt og helhjertet.

Forløbet er skræddersyet til dig, der trænger til at (gen)finde din motivation og handlekraft i forhold til at planlægge din release – tage action og komme helt i mål.

Cecilia Krill.

Lær at:

 • tage gode beslutninger
 • mærke din egen motivation
 • kende dine overspringshandlinger
 • sætte mål, du virkelig brænder for
 • tage lederskab

Samtidig får du relevante tids- og projektstyringsredskaber, samt gæsteworkshops med eksterne oplægsholdere i brancherelaterede temaer som fx strategisk brug af sociale medier, storytelling & branding.

Underviser og tovholder på Drivkraft er Cecilia Krill, som er uddannet sanger, cand. mag. i læring & forandringsprocesser, coach, facilitator og forfatter.

Fællesskab er nøglen

Alle disse elementer er vigtige, men det vigtigste er at have nogle mennesker, der kan hjælpe en i processen og give gode råd. Derfor er fællesskabet en stor del af projektet: At have et rum, hvor man kan tale med andre komponister og sangskrivere fra hele Danmark.

Forløbet afsluttes med en livedag i København den 9. juni 2023 for alle deltagere, hvor der vil være workshops, videndeling og hygge. Vores mål for dette projekt er at styrke projektledelsesevnerne hos en masse sangskrivere og uafhængige musikere og at give alle, der deltager, et nyt netværk af kolleger.

Se også Facebook-begivenhed.

det praktiske

 • Kurset er to timers Zoom-opkald hver uge – det meste af kurset er centreret omkring dit hold på 12 personer, men de fælles online workshops vil omfatte alle 24 deltagere online. 
 • Det forventes, at du deltager i hele sessionen – og hvis du er nødt til at aflyse en eller to sessioner, så sørg for at fortælle dit team det på forhånd.
 • Ansøgningsfristen er den 15. marts 2023, og vi informerer alle om kurset senest den 22. marts 2023.
 • Vi sigter efter at sammensætte blandede hold ift. køn, alder, genrer m.m.
 • Live workshoppen finder sted i København fredag den 9. juni 2023. 
 • Det koster 500 kr. at deltage i kurset. Deltagerne står selv for transport og logi til workshoppen i København 9. juni 2023.

Tidsplan

Kurset strækker sig fra 18. april til 9. juni 2023 og består af ugentlige online sessions og workshops fra branchefolk samt live workshop hos Autor i København Ø fredag den 9. juni 2023.

Undervisning på de to hold er tirsdage hhv. kl. 10.00-12.00 & 14.00-16.00.

Fælles workshops på tværs er torsdage kl. 14.00 – 16.00.

hold 1

Hold 1: 

 • Tirsdag den 18. april kl. 10-12: Personligt lederskab og det bæredygtige arbejdsliv 
 • Tirsdag den 25. april kl. 10-12: Mod, motivation og personlige styrker 
 • Tirsdag den 2. maj kl. 10-12: Succeskriterier, vision og målsætninger 
 • Tirsdag den 9. maj kl. 10-12: Procesforståelse, gode beslutninger, struktur & handlekraft 
 • Torsdag den 11. maj kl. 14-16:  Gæsteworkshop på tværs: Sociale medier med Ann-Sofie Rokbøl
 • Tirsdag den 16. maj kl. 10-12:  Projektforståelse og strategi
 • Torsdag den 25. april kl. 14-16: Gæsteworkshop på tværs: Storytelling og branding
 • Tirsdag den 30. maj kl. 10-12: Pitch og langsigtet planlægning 
 • Fredag den 9. juni 2023 kl. 11.00 – 15.00: Fælles livedag i København

hold 2

Hold 2: 

 • Tirsdag den 18. april kl. 14-16: Personligt lederskab og det bæredygtige arbejdsliv 
 • Tirsdag den 25. april kl. 14-16: Mod, motivation og personlige styrker 
 • Tirsdag den 2. maj kl. 14-16: Succeskriterier, vision og målsætninger 
 • Tirsdag den 9. maj kl. 14-16: Procesforståelse, gode beslutninger, struktur & handlekraft 
 • Torsdag den 11. maj kl. 14-16:  Gæsteworkshop på tværs: Sociale medier med Ann-Sofie Rokbøl
 • Tirsdag den 16. maj kl. 14-16:  Projektforståelse og strategi
 • Torsdag den 25. april kl. 14-16: Gæsteworkshop på tværs: Storytelling og branding
 • Tirsdag den 30. maj kl. 14-16: Pitch og langsigtet planlægning 
 • Fredag den 9. juni 2023 kl. 11.00 – 15.00: Fælles livedag i København

Deadline for tilmelding er den 15. marts 2023 – man får besked om optagelse senest den 22. marts 2023.

Drivkraft bliver til med en del af Autors andel af Kodas Kulturelle Midler, Koda Kultur.

Du skal være medlem af Koda for at deltage.

Tilmeld dig