OBS: Generalforsamlingen er udskudt på ubestemt tid grundet de seneste coronarestriktioner.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag 9. december 2020 kl. 15:30 i Kodas kantine. Her skal der bl.a. stemmes om ændring af foreningens navn.

På den ekstraordinære generalforsamling 16. september blev der stemt om tre punkter, som alle skal behandles på en ny ekstraordinær generalforsamling for at kunne have gyldighed i forhold til foreningens vedtægter.

Det drejer sig om:

 • Foreningens navn
 • Bestyrelsens størrelse
 • Antallet af næstforpersoner

Se dagsorden og læs om alle forslag længere nede.

Tid: Onsdag 9. december 2020 kl. 15:30
Sted: Kantinen i Koda-bygningen, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø

Som deltager kan man medbringe én fuldmagt pr. person. DJBFA dækker transportomkostninger ved deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling.

Coronarestriktioner: Vi følger udviklingen nøje og tager forbehold. Vi udleverer mundbind, og der vil være godt med plads, så alle kan holde afstand og få mulighed for at spritte hænder ved ankomst og afgang.

Du skal have betalt kontingent for at kunne deltage i den ekstraordinære generalforsamling.

Tilmeld dig

Dagsorden

 • 0. Indskrivning (fra kl. 15:00)
 • 1. Velkommen og valg af dirigent
 • 2. Vedtægtsændringer fra bestyrelsen
 • 3. Eventuelt

Fuldmagt

Medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at stemme på hans eller hendes vegne.

Download fuldmagtsblanket her. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket er gyldige. Send blanketten til gf20@autor.dk og husk den på selve dagen.

Forslag 4A: Justering af antal bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen ønsker at holde bestyrelsesantallet på 7 i stedet for 6, som ellers var besluttet tidligere. Bestyrelsen har lyttet til generalforsamlingen i 2019, hvor det blev påpeget, at man bliver for sårbar med kun seks i bestyrelsen. Desuden bliver bestyrelsen suppleret af 1. suppleanten til alle møder (dette element kræver dog ikke en vedtægtsændring).

§ 5 Ordinær generalforsamling
Nuværende: (…) Overgangsbestemmelser: På generalforsamlingerne i 2019, 2020 og 2021 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og der sker valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Rettes til: Overgangsbestemmelser: På generalforsamlingerne i 2019 og 2020 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og der sker valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Bestyrelsen
Nuværende: DJBFA ledes af en bestyrelse på 6 (i en overgangsperiode dog 7-9) medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år, således at der hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

Rettes til: DJBFA ledes af en bestyrelse på 7 (i en overgangsperiode dog 8-9) medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år. Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, bortset fra hver tredje år, hvor tre bestyrelsesmedlemmer afgår startende i 2021.

Forslag 4B: To næstforpersoner frem for én

Bestyrelsen ønsker at have muligheden for at udpege to næstformænd, da arbejdsopgaver ifm. hvervet som næstformand kan opdeles i to poster. Det kommer ikke til at have økonomiske konsekvenser, da den samme aflønningsmodel i forretningsudvalget bibeholdes. Med andre ord koster forslaget ikke noget.
 
§ 9 Bestyrelsen
Nuværende formulering: Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. (…) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedel af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand er til stede.

Foreslået formulering: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til to næstformænd. (…) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, herunder formand eller en af de (op til) to næstformænd er til stede.

Forslag 4C: Nyt navn til DJBFA

Ved den ordinære generalforsamling blev der stemt for, at foreningen skifter navn, hvilket der igen blev stemt for til den ekstraordinære generalforsamling 16. september 2020. Det er en beslutning, som er at betragte som en vedtægtsændring, da den er så omfattende, og derfor behandles dette punkt på lige fod med en vedtægtsændring. Deltagerne ved den ekstraordinære generalforsamling har stemt for dette navn, som nu er til endelig afstemning:

 • Autor / Komponister og sangskrivere
Begrundelse for ændring

Sidste år satte bestyrelsen også en navneændring på dagsordenen til generalforsamlingen. Grunden til at bestyrelsen tager det op igen, er, at der sidste år tegnede sig et flertal for at skifte navn, men at flertallet ikke var stort nok til en vedtægtsændring.
Der er flere tungtvejende grunde til, at bestyrelsen ønsker en navneændring.

 • Det er svært at huske DJBFA – og det medfører ofte misforståelser og forkerte betegnelser. Også i medierne.
 • Det er ekskluderende – vores medlemmer er langt mere mangfoldige end jazz-, beat- og folk-autorer.
 • Det kan ikke udtales som et ord.
 • Navnet (forkortelsen) siger ikke noget om, hvad vi beskæftiger os med.

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at foreningen ikke kommer til at ændre fokus eller adfærd, fordi vi kalder os noget andet.