Kulturpolitisk post: Fair fordeling af kulturelle midler

Autors forperson skriver om et stort og vigtigt nyt forslag om en ny fordeling af kulturelle midler, som kommer fra Autors bestyrelse og en længere række komponister og sangskrivere.

[NB. Opdatering: Kodas generalforsamling den 23. april finder sted i Store Vega i København].

Af Anna Lidell, forperson for Autor

Kære kolleger!

Når jeg snakker med mange af jer, så er der oftest et emne, der går igen – nemlig muligheden for at søge midler via Koda Kultur.

Autor administrerer årligt et beløb for Koda Kultur, som vi primært udbyder arbejdslegater, coaches, camps og refugier for. Men der er noget, der har generet mange af jer: Uddelingen af de kulturelle midler i Koda i dag er ikke fair.

De klassiske genrer og kunstmusikken får markant højere tildelinger på bekostning af andre genrer. Den ubalance er ikke i tråd med, hvad branchen bør stå for. Nemlig en branche, der står sammen om lige vilkår og anerkendelse af alle former for kunstneriske udtryk. Den ulige fordeling er historisk betinget og burde have været ændret for længst.

En stor gruppe af kunstnere samt Autors bestyrelse står derfor sammen om forslaget ’Fair Fordeling’ der vil sikre en mere lige fordeling af de kulturelle midler og dermed en mere retfærdig og ligelig anerkendelse af alle musikgenrer.

I praksis vil den nye model betyde, at de autorforeninger, der repræsenterer det brede lag af rytmiske musikere, vil modtage en større andel af de tilgængelige midler. Forslaget ’Fair Fordeling’ retter op på uligheden. Samtidig sikrer vi, at autorforeningerne fortsat har samme økonomiske grundlag. På den måde vil alle genrer og kunstnere have lige og fair vilkår til glæde for kunstnerne og musikkens mangfoldighed.

Forslaget vil blive bragt op på Kodas generalforsamling den 23. april, og jeg håber, at du enten dukker op og stemmer eller giver din fuldmagt videre til en du stoler på, hvis du synes om forslaget.  

Nu når vi snakker generalforsamlinger, så vil jeg også huske jer på, at i Autor holder vores egen generalforsamling på næste torsdag den 21. marts kl. 16. Man kan stadig nå at melde sig til og blandt andet stemme om, hvem der skal sidde i bestyrelsen.

 Jeg håber at se så mange af jer som muligt til begge generalforsamlinger. Jeres stemme nytter!

 Mange hilsner
Anna Lidell