Legatudvalget gør status over det forgangne år, hvor de kunne uddele 307 arbejdslegater. Udvalget giver også gode råd til kommende ansøgninger.

DJBFA’s Legatudvalg har efter fire behandlingsrunder i 2017 gennemlæst- og lyttet til 889 ansøgninger. 307 af disse fik et arbejdslegat til støtte for ansøgerens kreative sangskrivnings- eller kompositionsproces. Se årets nøgletal fra puljen nederst på siden.

Læs her, hvad legatudvalget skriver om årets ansøgninger og læs deres tips til ansøgningerne i 2018:

Vi har lyttet og læst jeres ansøgninger, der til fulde viser, at musikken i Danmark lever et mangfoldigt liv. Vi takker for jeres tillid.

Vi har fokuseret på at støtte diversitet og genremæssig bredde. Da der har været et stort antal ansøgninger, har vi skulle tage nogle svære beslutninger og har måtte afvise mange.

Udvalget har prioriteret at støtte projekter med en tydelig musikalsk og tekstmæssig idé. Vi har fokuseret på projekter, som vi oplever, ansøgerne er passionerede omkring. Derfor er det vigtigt, at du som ansøger beskriver et projekt tydeligt, frem for at liste en lang række fremtidige musikalske aktiviteter.

Der sker virkelig meget i dansk musikliv, kvaliteten er høj, musikken pibler frem og vil ud i verden. Udvalget har fokuseret på, at den arbejdsproces, der er blevet søgt til, konkret fører til, at der bliver skabt tekst og musik, der kommer ud, uanset omfang. Derfor er det ekstra vigtigt, at du fokuserer på at beskrive, hvad du søger til, så vi som udenforstående kan forstå det.

Udvalgets første prioritet er kvaliteten af det, vi lytter til. Derfor er det ekstremt vigtigt, at den lyd, du vedhæfter din ansøgning, hænger klart sammen med det, du søger legat til at arbejde med. Det behøver på ingen måde at være studieindspilninger, men det skal være tydeligt, at den musikalske kvalitet er høj.

Vi beder dig om at prioritere rækkefølgen. Det gør vi i respekt for, at kun du ved, hvad der bedst viser dig som komponist og tekstforfatter, i den givne sammenhæng, du søger til. Vær omhyggelig, når du vælger lydfiler. Vi ved, at det er rigtig svært, så giv dig god tid til den del af processen! Husk at tjekke, at dine filer virker.

Da udvalget skal lytte og læse mange ansøgninger, er det vigtigt, at din ansøgning er præcis. Når du går i gang med at skrive din ansøgning, så sæt dig ind i hvilke punkter, du skal udfylde, så du overholder formalia. I den korte beskrivelse er det vigtigt, at du ikke bare kopierer første afsnit i din ansøgning, men prøver at kondensere, hvad det er for en proces, du søger penge til.

Når vi så læser ansøgningsteksten, forstår vi din uddybning, og det giver os indsigt i, hvad du søger til. Dit CV læser vi, så pas på, at du ikke bruger hele ansøgningen til at skrive om, hvad du har lavet før.

Igen, tak for jeres ansøgninger, der viser et sprudlende mangfoldigt musikliv i vores lille land.

God arbejdslyst fra Legatudvalget 2017:

Nikolaj Peyk, Morten Alfred Høirup, Frederik Birket-Smith, Troels Abrahamsen og Anne Eltard.

DJBFA’s Legatpulje 2017 i tal

Puljestørrelse: 5,8 mio. kr.

Antal ansøgninger: 889

Ansøgningsrunder: 4

Antal tildelinger, arbejdslegater: 307

Antal afviste: 582

Tildelingsprocent: 34,5 %

Projektlegater a 100.000 kr.: 0

Gennemsnitlig størrelse på uddelte legater (før skat): 18.915 kr.

Alle tidligere legatmodtagere og størrelsen på deres legater i begge DJBFA’s puljer for 2017 kan ses under Søg Legat – Tidligere legatmodtagere.

Næste frist for ansøgninger om arbejds- eller projektlegater i DJBFA’s Legatpulje er 1. februar 2018 kl. 12.00. Alle medlemmer af Koda kan søge puljen.

Midlerne i DJBFA’s Legatpulje kommer fra Kodas kulturelle midler. Dvs. en procentdel af de penge, Koda indhenter via danske og internationale kunstneres ophavsret, som kanaliseres til skabelsen af ny musik.