Her følger referat af den ekstraordinære generalforsamling 16. september 2020. Du kan se indkaldelsen (inkl. dagsorden) her.

Referat

  1. Velkommen

Casper Andreasen valgt til dirigent

  1. Status fra bestyrelsen

Information om økonomi. Justeringer. YouTube-sagen.

  1. Forslag om anvendelse af midler fra Copydan

Spørgsmål fra salen om uddannelse, Seminar & Bar, arrangementer i Jylland og på Fyn.

FORSLAGET ER VEDTAGET

  1. Vedtægtsændringer fra bestyrelsen 

4A. Justering af antal bestyrelsesmedlemmer

Spørgsmål om sårbarhed ved antal medlemmer, overvejelser om flere suppleanter

FORSLAGET ER VEDTAGET (fortsat syv medlemmer i bestyrelsen)

29 for, 2 imod

4B. To næstforpersoner i stedet for én

Spørgsmål om økonomi.

FORSLAGET ER VEDTAGET

30 for, 1 imod (1 har ikke stemt)

4C. Forslag om nyt navn

Bestyrelsen fremlægger indledende overvejelser. Tom Nagel fortæller om tankerne bag sin indstilling af navnet Ophav. Dirigent Casper Andreasen fortæller om afstemningsprocessen.

Debat i salen.

Første afstemningsrunde: ”Autor” og ”Ophav” stemmes videre.
Anden afstemningsrunde: ”Autor” vælges frem for ”Ophav”.
Tredje afstemningsrunde: ”Autor” vælges med påkrævet 2/3 flertal.

VEDTAGET

  1. Eventuelt