Arbejdslegat

Autor uddeler årligt 300-500 arbejdslegater på mellem typisk 12.500 kr. og 40.000 kr. Midlerne til Autors arbejdslegater er en del af Kodas kulturelle midler, Koda Kultur.

Der er to frister i 2024: 1. marts kl. 15.00 og 1. oktober kl. 15.00.

Alle Koda-medlemmer kan søge et arbejdslegat.

OM Arbejdslegater

Arbejdslegaterne ydes til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde. Legaterne uddeles til alle bredt set rytmiske genrer.

Søger du støtte til klassisk partiturmusik eller lydkunst, så ansøg arbejdslegaterne, som Dansk Komponistforening uddeler for Koda Kultur. Se mere.

Opfylder du kravene til at søge arbejdslegat i Vækstlagspuljen i Koda Kultur, opfordres du til at søge her, især hvis du er studerende på en musikuddannelse.

Et arbejdslegat kan give arbejdsro og hjælpe dig med at fokusere på at skabe ny musik.

Arbejdslegaternes beløbsområde: De uddelte arbejdslegater er på minimum 12.500 kr. pr. person. Det halve; 6.250 kr. (og i nogle tilfælde 5.000 kr.) i tilfælde, hvor flere bandmedlemmer er komponister/sangskrivere og søger enkeltvis til samme projekt. Højeste mulige beløb er 40.000 kr. (til projekter af omfattende karakter).

Arbejdslegatet støtter ikke: udgifter til udøvende virksomhed, bestillingsmusik, indspilning, CD/LP-produktion, PR, rejser, kurser, instrumentkøb o.lign. Du kan søge produktionsomkostninger, koncerter m.v. i andre puljer under Koda Kultur. Se især Udgivelsespuljen.

HVEM Kan SØGE?

Du skal være medlem af Koda for at søge. Det kræver ikke medlemskab af Autor eller andre foreninger. Man kan ikke søge på vegne af andre.

Legaterne er personlige, og de udbetales altid til ansøgers NemKonto og beskattes via ansøgers CPR-nr.

Du kan få tildelt ét arbejdslegat fra Autor pr. kalenderår.

Valg mellem legater: Nogle legater har overlap, og du kan derfor ikke søge dem på samme tid. Du kan søge enten Autors arbejdslegat (til rytmisk musik), Dansk Komponistforenings arbejdslegat (til klassisk partiturmusik, lydkunst og anden såkaldt “kunstmusik”) for Koda Kultur eller Vækstlagspuljen hos Koda (til især yngre musikskabere og studerende).

Gode råd til din ansøgning

 • Gå tidligt i gang med at lave ansøgningen, så der er tid til at få evt. vejledning og teknisk bistand undervejs.

 • Start ansøgningen med helt kort, præcist og tydeligt at definere, hvad du søger til. Uddyb derefter.

 • Konkretiser din vision, både i ansøgningstekst og i lydeksemplerne.

 • Vær opmærksom på, at udvalget har i gennemsnit 8 minutter pr. ansøgning (5 minutters forberedelse, 3 minutters votering). Derfor: Hold din ansøgning kort og kom hurtigt hen til, hvad din kreative idé er. Det gælder også når du vælger lydfiler – prioriter den vigtigste først, og sørg for, at lydfilerne samlet ikke er for lange.

 • Lav og medsend mindst én demo, der illustrerer dit kommende projekt. Den behøver ikke at være et færdigt produkt for at kunne give et billede af, at idéen kan realiseres.

 • Vis os, hvad du arbejder med aktuelt.

 • Prøv noget nyt. Projekter, der tager dig og/eller publikum et nyt sted hen, står altid stærkest.

 • Husk, det er et arbejdslegat og ikke et socialt legat, du søger. Vi vurderer dit projekt og dine lydfiler, ikke din sociale situation.

 • Det er vigtigere at vise, hvor du er på vej hen, end hvor du har været. Både i din beskrivelse og i dine lydfiler.

Flere råd: Læs beretningen fra legatudvalget 2022, som også indeholder gode råd til din ansøgning.

Klargør din ansøgning

Du søger via Kodas ansøgningssystem. Du kan med fordel have disse ting klar på forhånd, inden du starter din ansøgning:

 • Dit Koda-nr.

 • Tekst til ansøgning – max. 2.000 tegn (inkl. mellemrum) samt kort beskrivelse på 300 tegn.

 • CV/minibiografi i pdf-format.

 • Tre musikfiler i mp3-format (max. 20 MB hver). Husk oplysning om komponist, tekstforfatter, titel, år mv. KUN mp3-filer godtages.
  Hvis du MEGET gerne vil linke til en musikvideo, kan du skrive linket i sin ansøgningstekst. Men husk, at udvalget har få minutter pr. ansøgning, så de skal generelt hellere bruge tiden på at lytte og læse.

 • Beskrivelser af dine musikfiler: Hvorfor har du valgt netop dem, og hvordan afspejler de din vision? Hvad er din rolle i kompositionen af de uploadede stykker musik?

 • Tekst/lyrik i pdf-format (hvis du vil, og de indgår i værket). Er der flere tekster, skal de i samme fil.

 • Hvor stort et beløb søger du? Min. 6.000 kr. (ved bands med flere komponister og flere ansøgere) og max. 40.000 kr. Du skal ikke indsende budget, blot ansøge om et beløb – størrelsen afhænger af dit projekts omfang.

 • Du kan også vedhæfte andet materiale (i pdf), men det er ikke obligatorisk.

I ansøgningssystemet er der informationstekster undervejs. Du kan godt starte på en ansøgning og færdiggøre den senere. Ansøgningen er først gyldig, når den indsendt (ikke kun “Under oprettelse”). Du vil få tilsendt en email som kvittering, typisk inden for en time.

Driller systemet? Kontakt kodakultur@koda.dk / 33306300.

Ansøg her

Du søger via Kodas ansøgningssystem med dit Nem-ID. Du får svar ca. to en halv måned efter ansøgningsfristen. Vi kan ikke give individuelle begrundelser på afslag.

Vi offentliggør legatmodtagere. Afslag offentliggøres ikke.

Ansøgningsfrister 2024

1. marts kl. 15.00
1. oktober kl. 15.00

Legatudvalget

Alle legatansøgninger behandles af foreningens legatudvalg. Legatudvalget udpeges for ét år ad gangen af Autors bestyrelse. Til at bistå legatudvalget er der udpeget sagsbehandler i Autors sekretariat: Camilla Grausen (camilla@autor.dk).

Legatudvalget i foråret 2024 er
Jesper Hansen
Rezwan Farmi
Mai Young Øvlisen

Tidl. støttemodtagere

Spørgsmål?

Spørgsmål til legattyperne, din ansøgning eller lignende: Autor

Tekniske problemer eller spørgsmål til ansøgningssystemet: Koda Kultur