Sociale legater

Kun for Autors medlemmer: Som medlem hos Autor kan du søge et socialt legat på 7.000 kr. Det sociale legat er en engangsydelse i forbindelse med en pludselig opstået ulykke eller sygdom. Man kan kun søge beløbet hver 3. år.

Legatet kan søges, hvis du står i en situation, der har resulteret i uarbejdsdygtighed grundet sociale omstændigheder og/eller grundet sygdom. Bestyrelsen anmoder om, at du kun ansøger, hvis du har et akut økonomisk behov.

For at komme i betragtning skal der være udstedt en aktuel lægeerklæring, som bekræfter din situation, og hvor der specifikt står, at du er uarbejdsdygtig i en længere periode. Man kan ikke få tildelt socialt legat med tilbagevirkende kraft.

Send en skriftlig ansøgning, inklusiv lægeerklæring, til autor@autor.dk. Vi behandler alle ansøgninger med største omhu og helt fortroligt.

Bemærk:
De sociale legater er skattepligtige.
Modtagere af sociale legater offentliggøres ikke.