DJBFA’s Legatudvalg uddelte sidste år 425 arbejdslegater for at støtte skabelsen af ny musik. Læs udvalgets årlige beretning med gode råd til nye ansøgninger.

DJBFA’s Legatudvalg har efter fire behandlingsrunder i 2018 gennemlæst- og lyttet til 802 ansøgninger. 425 af disse fik et arbejdslegat til støtte for ansøgerens kreative sangskrivnings- eller kompositionsproces. Af de 802 ansøgninger i 2018 måtte 98 desværre afvises pga. fejl i ansøgningerne. Se årets nøgletal fra puljen nederst på siden.

Læs her, hvad legatudvalget skriver om årets ansøgninger og læs deres tips til kommende ansøgninger:


Tak for jeres mange og forskelligartede ansøgninger, som med al tydelighed viser, at musikken lever et frodigt og mangfoldigt liv. Vi takker for jeres tillid.

Nu hvor DJBFA’s og de andre komponistforenings puljer kan søges af alle Koda-medlemmer, har ansøgerfeltet været bredere end før. Det betyder, at du skal fokusere på, hvilken komponistforening, du mener har den faglige kompetence til at vurdere dit projekt, og dermed giver dig en større chance for at modtage støtte.

Der sker dejligt meget i dansk musikliv, kvaliteten er høj, musikken pibler frem og vil ud i verden. Udvalget har fokuseret på, at vi kan se, at den proces, der ansøges til, konkret fører til, at der bliver skabt tekst og musik, der kommer ud, uanset omfang.

Vi har desværre ikke midler til at støtte alle, og derfor har vi været nødt til at give nogle af jer afslag. Det er desværre vilkårene, men vi har gjort vores ypperste for at støtte alsidigt og genremæssigt bredt, så støtten når så langt rundt som muligt.

Udvalgets førsteprioritet er musikken og teksterne, det er det, vi lytter til og læser. Når vi læser din ansøgning, er det derfor vigtigt, at de vedhæftede værker afspejler den arbejdsproces, du søger til.

Vi beder dig om at prioritere rækkefølgen. Det gør vi i respekt for, at kun du ved, hvad der bedst viser dig som komponist og tekstforfatter, i den givne sammenhæng, du søger til. Vær omhyggelig, når du vælger lydfiler. Vi ved, at det er rigtig svært, så giv dig god tid til den del af processen! Husk, at vi hører dine værker for første gang, så du skal hjælpe os med at høre og forstå, hvad det er, du vil og skal med støtten.

Som du kan se, er mange desværre blevet afvist på grund af fejl i ansøgningen. For eksempel er der søgt til produktion, de vedhæftede lydfiler virker ikke, der er ikke noget CV osv.

Udvalget skal lytte og læse mange ansøgninger. Så du skal være så præcis som mulig, når du skriver.

Derfor en lille guide:

Prioriter lydfilerne, de er det vigtigste. Vi lytter til alt fra råskitser til studieoptagelser, bare det præsenterer dig og det, du søger til. Husk at tjekke, at dine mp3-filer virker på forhånd!
Brug resuméet til helt kort og præcist at fortælle, hvad det er, du søger til.
Beskriv dit projekt, så vi – som udenforstående – forstår, hvad det er, du søger til.
Vær klar i dit CV, vi læser dem alle. Undgå derfor at bruge din projektbeskrivelse til CV.
Når du beskriver lydfilerne, skal vi specifikt kunne se din Koda-andel. For ikke anmeldte værker, skal vi tydeligt kunne se din andel af det kompositoriske og tekstmæssige virke.
Igen, tak for jeres ansøgninger, der viser et sprudlende mangfoldigt musikliv. Dette legatudvalg siger tak for tilliden og tak for denne gang. Vi ønsker jer rigtig god arbejdslyst!

– DJBFA’s Legatudvalg 2018: Troels Abrahamsen, Nikolaj Peyk og Anne Eltard.

DJBFA’s Legatpulje 2018 i tal

Puljestørrelse: 8,7 mio. kr.

Antal ansøgninger: 802

Ansøgningsrunder: 4

Antal tildelinger, arbejdslegater: 425

Antal tildelinger, Projektlegater a 100.000 kr.: 1

Antal afviste: 377*

Tildelingsprocent: 53 %

Gennemsnitlig størrelse på uddelte arbejdslegater (før skat): 20.535 kr.

*heraf 98 afvist af andre årsager. Primært fordi ansøgningen hørte hjemme i en anden pulje, og derudover fordi ansøger angav, at han/hun ikke var medlem af Koda eller fordi ansøger allerede havde modtaget legat fra puljen i 2018.

Næste frister for ansøgninger om arbejds- eller projektlegater i DJBFA’s Legatpulje er hhv. 1. februar og 1. april 2019 kl. 12.00. Alle medlemmer af Koda kan søge puljen.

Midlerne i DJBFA’s Legatpulje kommer fra Kodas kulturelle midler. Dvs. en procentdel af de penge, Koda indhenter via danske og internationale kunstneres ophavsret, som kanaliseres til skabelsen af ny musik.

Læs mere om DJBFA’s arbejdslegat.