Koda afholder ekstraordinær generalforsamling 17. juni. Tilmelding senest 12. juni kl. 12.

Koda afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 17. juni kl. 14-15.

Den ekstraordinære generalforsamling indeholder andenbehandling af forslag til ændringer af Kodas vedtægter. Forslaget blev debatteret under punkt 14 på den ordinære generalforsamling 29. april 2019. Den ekstraordinære generalforsamling er en formalitet, der enten godkender eller afviser forslaget til vedtægtsændring. Der kan ikke stilles nye ændringsforslag.

Eksternt medlem af Kodas bestyrelse


Punktet drejer sig om vedtagelsen af ændring af Kodas vedtægter, der hermed tilføjer inddragelsen af et 10. bestyrelsesmedlem i Koda. Kodas bestyrelse mener, at der er et behov for et eksternt medlem med professionelle kompetencer indenfor drift af store virksomheder, digitalisering og ledelse. Samtidig vil man oprette en valgkomite, som skal finde dette eksterne medlem.

Hvem skal kunne være formand i Koda?


En del af forslaget til vedtægtsændringer vedrører Koda-formandskabet. Den nye regel i vedtægterne vil betyde, at det fremover kun vil være generalforsamlingsvalgte autor- eller forlagsmelemmer – eller det nye, eksterne medlem – der kan blive formand for Koda. Ikke en af formændene for de fire foreninger (DJBFA, DKF, DPA eller Musikforlæggerne), sådan som det hidtil har været.

HER kan du læse Kodas referat fra generalforsamlingen i april, hvor dette forslag blev diskuteret og sat til første afstemning.

Alle DJBFA’s medlemmer er medlem af Koda, og DJBFA’s formand, Anna Lidell, sidder i Kodas bestyrelse.

Dagsorden 17. juni

  • Valg af dirigent.
  • Andenbehandling af forslag om vedtagelse af nye vedtægter.
  • Eventuelt.

Stemmeret og tilmelding

Tilmelding er nødvendig for at deltage i afstemninger til Kodas ekstraordinære generalforsamling. Du kan kun stemme til generalforsamlingen, hvis du har tilmeldt dig generalforsamlingen. Du kan stemme ved at møde op, online eller pr. fuldmagt.

En rettidig indsendt fuldmagt gælder som en tilmelding.

Både autor-medlemmer og forlagsmedlemmer skal senest tilmelde sig onsdag den 12. juni kl. 12.00.

Alle medlemmer af Koda er velkomne til at møde op på generalforsamlingen, men kun stemmeberettigede medlemmer kan deltage i afstemningerne.

Tid og sted

Tidspunkt: Mandag den 17. juni 2019 kl. 14-15.
Adresse: Koda, Lautrupsgade 9, København Ø. Dørene åbnes kl. 13.30.

Husk, at du som medlem af DJBFA kan få dine transportomkostninger dækket, hvis du kommer langvejs fra. Det gælder til alle DJBFA’s og Kodas generalforsamlinger.