DJBFA’s ordinære generalforsamling 2020 er rykket til søndag 21. juni kl. 14. Efter myndighedernes anvisninger bliver det en forkortet udgave med 30-50 deltagere.

Dette års ordinære generalforsamling er blevet rykket (igen). Det skyldes naturligvis de hensyn, vi tager i forbindelse med coronakrisen. Men ud over en ny dato har vi også måttet skære enkelte punkter fra – først og fremmest dem med socialt fokus – for at kunne gennemføre generalforsamlingen forsvarligt. Der vil ikke være middag efter generalforsamlingen.

Vi afventer det præcise tal fra myndighederne, men antallet af deltagere vil være mellem 30-50. Det begrænsede antal betyder, at vi forbedrer mulighederne for at brevstemme og for at udøve indflydelse via fuldmagt.

Dagsordenen bliver præciseret senest i uge 23.

Andre vigtige datoer og
betingelser er også ændret:
Hvad betyder det for generalforsamlingen?

Vi følger fortsat myndighedernes anvisninger, og vi følger udviklingen nøje. Vi vil sørge for, at alle til generalforsamlingen kan holde tilpas afstand, og vi vil generelt tilrettelægge dagen, så alle får en god og tryg oplevelse. Det betyder bl.a., at der vil være indlagte pauser med frisk luft, og at vi bestræber os på at sidde samlet så kort tid som muligt uden at gå på kompromis med dagsordenen. Derfor opfordrer vi alle deltagere til på forhånd at sende os spørgsmål til dagsordenens forskellige punkter på gf20@autor.dk, så vi minimerer antallet af spørgsmål på selve dagen.

Læs mere om generalforsamling 2020