I starten af 2022 lancerer Autor et eksklusivt nyt netværk med Louise Nipper – for dig, der producerer og mixer selv. Der er otte pladser på holdet. Frist: 11. januar.

Lydtekniker og producer Louise Nipper. Foto: Niels-Jacob Dandanell.

Vil du indgå i et forpligtende netværk sammen med andre, der også producerer og mixer selv? Drømmer du om at komme i mål med en EP, et album eller bare en single eller to, men mangler du inspiration og sparring på dine produktioner? Vil du øve dine øre i at høre detaljerne og mulighederne i dine egne og andres projekter?

Så er dette netværk stedet for dig!

Netværket består af max otte medlemmer, der sammen med lydtekniker og producer Louise Nipper mødes seks gange i alt, to gange fysisk, og fire gange online med ca. en måneds mellemrum.

Ved møderne vil Louise forberede feedback til de otte deltageres produktioner, samt dele ud af sin viden om produktion og mix baseret på netværkets konkrete spørgsmål. Derudover vil deltagerne også forberede feedback og gode råd til hinanden, for at hjælpe hinanden i mål.

Det forventes, at du:
– er let øvet til professionel producer og/eller mixer.
– arbejder løbende med dine egne eller andres produktioner.
– har lyst til at nørde de lydlige og tekniske aspekter af produktion og mix.
– kan deltage i minimum fem ud af de seks møder.
– vil bruge tid mellem møderne på at arbejde med dine produktioner, samt forberede feedback til dine kollegaer i netværket.

Netværket tilbyder:
– et forpligtende fællesskab, med professionel sparring omkring dine produktioner og lyd.
– oplæg med præsentation af metoder og værktøjer, baseret på spørgsmål I stiller i netværket.
– en personlig forventningsafstemning og handlingsplan, som fra start af beskriver, hvad du forventer at få færdigt i løbet af netværkets løbetid.
– et sted der holder dig fast på de deadlines, du har sat for dig selv og giver dig input og ideer, hvis du sidder fast med din produktion.

mødedatoer

Netværket mødes følgende datoer:

19. januar 2022 kl. 10-13: Fysisk møde i Soundscape Studio i København (hvis corona tillader det).
24. februar kl. 10-13: Online møde
23. marts kl. 10-13: Online møde
27. april kl. 10-13: – Soundscape Studio, København
25. maj kl. 10-13: Online møde
22. juni kl. 10-12: Online møde

Tilmeldingsfrist: 11. januar 2022.

Netværket bliver til med midler fra Koda Kultur. Alle Koda-medlemmer kan tilmelde sig. I samarbejde med Louise Nipper udvælges et hold på otte deltagere.

TILMELD DIG