Næsten i mål

Næsten I Mål-puljen lukker permanent pr. 1. januar 2024. Det vil sige, at allersidste deadline til Næsten I Mål er den 4. december 2023. For dem, der har modtaget støtte i 2023, men endnu ikke fået den udbetalt, gælder naturligvis stadig, at støtten er gyldig i seks måneder efter bevillingsdato. 

Autor har valgt fremover at lægge puljens midler i Arbejdslegatpuljen, da vi vurderer, at behovet er størst her.

Næsten i Mål er for dig, der mangler midler for at komme videre med dit projekt. Puljen kan hjælpe dig med at komme tættere på at nå i mål med et projekt, med din egen musik.

Du har altså derfor et defineret projekt, med din egen musik. Det kan være en udgivelse, en showcase o.lign.

Du kan ikke modtage støtte til samme fase af samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur samtidig.

Hvem kan søge?

Du skal være medlem af Koda for at kunne søge. Næsten i Mål er for sangskrivere og komponister i alle genrer. 

Næsten i Mål kan ikke søges af forlag, musikselskaber, managers og virksomheder. 

Hvad kan du søge til?

Projektet skal være afviklet senest et halvt år efter tilsagnsdatoen. Du kan ikke søge til støtte til projekter, der har fundet sted.

Puljen støtter:

-Din egen transport til en showcase

-Studie mix o.lign.

-Transport af en samarbejdspartner til dit projekt, musiker, arrangør, producer o.lign.

-Arrangement af din egen musik, strygere, kor etc.

Puljen støtter ikke: 

-Hyre til musikere  

-Transport til camps, refugier, længere rejser  

-Undervisning  

-Udstyr og programmer  

Næsten i Mål er ikke et arbejdslegat. Hvis du søger midler til processen med at skrive, kan du søge arbejdslegat via Autor. 

Vi vurderer din ansøgning på baggrund af dine oplysninger og vedhæftet musik. Der kan maks. bevilliges 3.000 kr. og kun mod kvitteringer og dokumentation. Der gives kun støtte til samme projekt én gang. 

hvornår kan du søge?

Du kan søge Næsten i Mål hele året, bortset fra juli måned og juleperioden mellem 20.-31. december (cirka). Der er en månedlig ansøgningsfrist, og du skal derfor sørge for at søge inden de specifikke frister, hvis du ønsker at få bevilget støtte i en bestemt måned. 

Månedlige frister for puljen i 2023:  

 • Den 3. april 2023  
 • Den 1. maj 2023 
 • Den 1. juni 2023 
  Lukket i hele juli  
 • Den 1. august 2023  
 • Den 4. september 2023 
 • Den 2. oktober 2023 
 • Den 1. november 2023  
 • Den 4. december 2023  (NB. Allersidste frist i puljen, da den lukker pr. 1. januar 2024).

Alle ansøgningsfrister er kl. 23.59.

Du får svar 15 arbejdsdage efter seneste frist. Dog tages der forbehold for helligdage og ferier.  

Støtten bortfalder, hvis vi ikke har modtaget dokumentation for, at projektet er gennemført inden seks måneder fra bevillingsdato. Bemærk: Der kan ikke søges om forlænget frist. 

Næsten i Mål-udvalget består i 2023 af Anne Eltard, Jesper Hansen og Lasse Matthiessen.

Søg næsten i mål

Du søger via Kodas ansøgningssystem. Vi anbefaler at have disse ting klar på forhånd, inden du starter din ansøgning: 

 • Dit Koda-nr. 
 • Kort beskrivelse af projektet og estimerede udgifter– ca. 500 tegn. Du kan søge om 3.000 kr. Det skal fremgå konkret af ansøgningen, hvad du søger støtte til. 
 • Musikeksempel (Ikke obligatorisk)  
 • Budget for aktiviteten 
Søg her

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til puljen eller til din ansøgning, så kontakt simone@autor.dk.

Har du tekniske problemer eller spørgsmål til ansøgningssystemet, så kontakt Koda Kultur på kodakultur@koda.dk.