227 arbejdslegater på i alt 2,4 millioner kroner er uddelt til komponister og sangskrivere til deres arbejde med ny musik.

Gustav Emil Berntsen, Astrid Nora Lössl (Where Did Nora Go), Thomas Bach Skaarup (Ganger), Henrik Olsson, Kira Martini, Jonas Bjerre, Rebecca Molina, Sara Flindt (Zaar), Helena Rebensdorff (Brimheim), Niels Skousen, Jens Lysdal, Perry Stenbäck, Billie Koppel, Sune Wagner, Sarah Mariegaard (Soleima) – og 212 andre – i alt 227 musikskabere – har netop modtaget arbejdslegat på 10-20.000 kr. til den skabende, kompositoriske fase.

Uddelingen kommer fra DJBFA’s pulje med arbejdslegater, som stammer fra den del af Kodas Kulturelle Midler/Koda Kultur, som DJBFA står for at kuratere og administrere. Der er to årlige frister, og denne uddeling er efter fristen 1. marts.

Der har denne gang været en særlig stor søgning. Samtidig har coronapandemien ramt indtjeningen i Koda hårdt. Derfor ligger den samlede økonomiske ramme for årets uddelinger lavere end de foregående år.

Vi har modtaget 806 ansøgninger, der har søgt om i alt 33 mio. kr. Udvalget har haft ca. 2,4 mio. kr. at fordele i denne runde. I alt har 227 ansøgninger fået tilsagn, og 507 ansøgninger fået ordinært afslag. 72 ansøgninger er blevet afvist, fordi ansøgningsformål ikke passede til et arbejdslegat, der var væsentlige fejl i ansøgningen eller ansøger ikke var medlem af Koda. Disse er blevet opfordret at søge anden pulje og/eller søge denne pulje igen.

Se alle legatmodtagere og beløb her:

En chance mere i 2021

I 2021 er der to ansøgningsfrister til arbejdslegaterne. Næste frist er 1. oktober kl. 23.59. Man kan max. modtage arbejdslegat via DJBFA én gang årligt.

Legatudvalget er udpeget af DJBFA’s bestyrelse og udskiftes hvert år. I 2021 består udvalget af Anna Rosenkilde, Morten Alfred Høirup og Victor Dybbroe (fra DJBFA’s bestyrelse).

Udvalgene er altid underlagt et inhabilitetsprincip, så det enkelte medlem ikke indgår i drøftelse og legatuddeling til komponister, de selv er tæt på personligt eller arbejdsmæssigt.