Et særskilt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen den 24. marts 2020 er Punkt 5: Beslutning om anvendelse af Copydan-midler 2020.

Forslagsstiller: DJBFA’s bestyrelse

Forslagets ordlyd:
Copydan-midler, der tilfalder DJBFA i 2020, lægges i DJBFAs nye Flow-pulje, der opstartes efter sommerferien.

Begrundelse:
Som følge af EU-direktivet for kollektive forvaltningsselskaber, skal DJBFA’s generalforsamling tage specifik stilling til anvendelse af midler, der tilfalder foreningen fra Copydan-foreningerne.

Disse midler er de såkaldte ”ufordelbare midler”, altså rettighedsindtægter i Copydan, hvor Copydan ikke har kunnet identificere de enkelte rettighedshavere. DJBFA modtager en procentdel af disse ufordelbare midler ud fra en fordelingsnøgle vedtaget i Copydans bestyrelser, hvori DJBFA også er repræsenteret.

Tidligere er Copydan-midler blot indgået i DJBFA’s samlede budget, men efter direktivet skal DJBFA’s generalforsamling eksplicit, på hvert års generalforsamling, tage stilling til, hvad midlerne skal bruges til.

På generalforsamlingen 2020 skal tages stilling til midler modtaget i 2020. Beløbet kendes endnu ikke eksakt, men forventes at ligge på 300.000-400.000 kr.

DJBFA’s nye Flow-pulje har til formål at støtte op om komponister og sangskriveres mulighed for at få nye kompetencer (kurser, efteruddannelser) og afsøge nye muligheder (rejsestøtte). En del af de muligheder man får som musiker opstår spontant, og denne pulje vil med en hurtig svartid på gerne hjælpe med at gribe disse muligheder. Puljen giver støtte til rejser (til fx sangskriversessions, komponistopgaver og showcases) og til efteruddannelser over en bred kam (kurser, stævner og workshops). Puljen søger at støtte bredt i forhold til genrer, køn, etnicitet og alder.