Autors bestyrelse genvalgt

Om Autors generalforsamling 2023, som blev afholdt 21. marts – på 50-året for foreningens grundlæggelse.

Tirsdag den 21. marts afholdt Autor årets ordinære generalforsamling. I år var det en særlig dag, for dagen markerede samtidig præcis 50 året for foreningens grundlæggelse; dengang DJBFA – Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik-Autorer. Det blev selvfølgelig markeret på generalforsamlingen af foreningens konstituerede forperson, Lasse Matthiessen, i bestyrelsens beretning.

I løbet af aftenen var der også stående applaus til Arne Würgler, grundlægger af foreningen. Arne holdt desuden en tale under middagen, hvor han gav et muntert indblik i foreningens første år og første kampe.

Der blev også afholdt et minuts stilhed for Susi Hyldgaard, Autors tidligere forperson frem mod 2019, som gik bort i starten af året.

De blev valgt til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer fra venstre: Lasse Matthiessen, Rikke Østergaard, Astrid Cordes, Andreas Sommer og Nanna Larsen.

Andreas Sommer og Astrid Cordes havde begge siddet i bestyrelsen i en kortere periode og blev nu genvalgt for 3 år. Der var ingen modkandidater. Bestyrelsessuppleanterne Marc Facchini Madsen og Nanna Larsen blev også genvalgt – Nanna som førstesuppleant med deltagelse på alle bestyrelsesmøder, og Marc som andensuppleant.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsesmedlemmerne bestyrelsens sammensætning, og Anna Lidell, som pt. er på barsel, genvalgt som forperson. Med Lasse Matthiessen som konstitueret forperson, indtil Anna er tilbage fra barsel til juni. Dernæst blev Lasse Matthiessen og Jesper Hansen hhv. første næstforperson og andennæstforperson (disse tre udgør Autors forretningsudvalg). Indtil Anna er tilbage, er Anne Eltard en del af forretningsudvalget.

Udover ovennævnte er også Rikke Østergaard i Autors bestyrelse.

Maks. ni år som forperson

Autors medlemmer stemte ja til bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, som gik ud på, at man maks. kan være forperson for Autor i en periode på sammenlagt ni år (eventuelle orlover fraregnet), og at man maks. kan være i forretningsudvalget i 15 år sammenlagt. Forslaget var en justeret udgave af et forslag, bestyrelsen stillede sidste år på generalforsamlingen.

Da forslaget kræver en vedtægtsændring, skal det dog genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse følger, når datoen er sat.

Stem til Kodas generalforsamling

Bestyrelsen samt flere medlemmer kom med kraftig opfordring til, at Autors medlemmer husker at tilmelde sig Kodas generalforsamling, der løber af stablen onsdag den 26. april kl. 15 på Kosmopol, Fiolstræde 44 i København. Tilmeldingsfrist for autorer, forlag og fuldmagter, der ønsker/har en stemme, er 21. april kl. 12. Man kan også deltage digitalt.

Autor dækker altid transport op til 1.000 kr. ifm. deltagelse i egne og Kodas generalforsamlinger, hvis man kommer fra fx Fyn eller Jylland. Læs mere under Transportrefusion.

Læs referat af generalforsamlingen.