Legatudvalget anno 2019 bestod af Pernille Bévort, Jørgen Lauritsen og Soffie Viemose. Efter et år med behandling af 1092 ansøgninger fordelt på fire ansøgningsrunder ser de tilbage på året og kommer med gode råd til kommende ansøgninger i DJBFA’s Legatpulje. Næste frist i puljen er 1. april 2020.

DJBFA’s Legatudvalg har efter fire behandlingsrunder i 2019 gennemlæst- og lyttet til 1.092 ansøgninger. 445 af disse fik et arbejdslegat til støtte for ansøgerens kreative sangskrivnings- eller kompositionsproces. Af de 1.092 ansøgninger i 2019 måtte 32 desværre afvises pga. fejl i ansøgningerne. Se årets nøgletal fra puljen nederst på siden.

Læs her, hvad legatudvalget skriver om årets ansøgninger og læs deres tips til kommende ansøgninger:

Vi har som legatudvalg modtaget 1092 ansøgninger i året, der er gået. Af disse blev 32 afvist rent administrativt, så vi har derfor behandlet 1060 stk.

Det har været et stort og spændende arbejde at dykke ned i de mange kroge af vores pulserende musikliv, at blive inviteret ind i værkstedet hos jer og få indsigt i de forskellige arbejdsprocesser. Ansøgerfeltet har været genremæssigt bredt, så vi har haft lejlighed til at lytte til en frodig og stor buket af mangfoldig musik.

Der er ingen tvivl om, at musikken lever, at der arbejdes dybt seriøst med alle mulige aspekter af musikkens udtryksformer, og vi er taknemmelige for at have fået lov til at kigge jer en lille smule over skuldrene og ind i det skabende værksted gennem jeres ansøgninger.

Antallet af ansøgninger er steget betydeligt fra 2018 til 2019 – med mere end 30%. Kombineret med det faktum, at den samlede pulje penge var en smule mindre end året før, betyder, at afslagsprocenten er steget mærkbart. Det ved vi må have skuffet mange.

Men vi har desværre ikke midler til at støtte alle, og vi har været nødt til at prioritere, nogle gange lidt hårdt. Det er desværre vilkårene. Men vi har gjort vores yderste for at støtte alsidigt og genremæssigt bredt, så støtten når så langt rundt i miljøet som muligt.

Vores førsteprioritet har været at lytte grundigt til musikken og teksterne, at forstå jeres projekt og fokus. Når vi læser en ansøgning, er det derfor vigtigt, at den vedhæftede musik afspejler den arbejdsproces, I søger til – og at der er en sammenhæng mellem dét, I skriver om projektet og dét, vi hører i musikken. Et afslag betyder ikke nødvendigvis, at vi mener, der er spor i vejen med musikken, det kan også afspejle, at vi ikke har følt os sikre på præcis, hvad der egentlig søges til. Vi vil meget hellere høre en ufærdig skitse til det projekt, du søger støtte til end et hit fra for 10 år siden, med al respekt for vores allesammens bagkataloger, netop fordi det er det aktuelle projekt, vi vil fornemme, så vi kan afgøre, om vi skal støtte eller ej.

Vi har rigtig mange ansøgninger at forholde os til, og vi hører musikken for første gang. Så jo klarere I er mht. jeres fokus, og jo mere sammenhængende materialet virker, des lettere bliver det for udvalget at bakke ansøgningen op.

Der har været en del fejlansøgninger, hvor der er søgt til rejser, uddannelse og produktion m.m. og ikke til den skabende proces, som ellers netop er det, denne pulje skal støtte. Det er selvfølgelig ærgerligt. Så vi anbefaler at læse kriterierne grundigt, inden I søger.

Men giv ikke op. Søg igen. Udvalget skiftes ud hvert år, så nye ører kommer til.

Vi gentager/uddyber her med en lille guide til ansøgningerne:

  • Prioriter lydfilerne, de er det vigtigste. Vi lytter til alt fra råskitser til studieoptagelser, bare det præsenterer dig og det, du søger til. Husk at tjekke, at dine mp3-filer virker på forhånd!
  • Brug resuméet til helt kort og præcist at fortælle, hvad det er, du søger til.
  • Beskriv dit projekt, så vi – som udenforstående – forstår, hvad det er, du søger til.
  • Vær klar i dit CV, vi læser dem alle. Undgå derfor at bruge din projektbeskrivelse til CV.
  • Når du beskriver lydfilerne, skal vi specifikt kunne se din Koda-andel: Hvad er dit bidrag på dette track. Hvem har ellers bidraget og i hvilke funktioner? Dette er meget væsentligt.

Legatudvalget for 2019 takker for de mange ansøgninger i året, der gik.

Pernille Bévort, Jørgen Lauritsen og Soffie Viemose


DJBFA’s Legatpulje 2019 i tal

Puljestørrelse: 8.470.000 kr.

Antal ansøgninger: 1.092

Ansøgningsrunder: 4

Antal tildelinger, arbejdslegater: 445

Antal afviste: 647*

Tildelingsprocent: 40,75 %

Gennemsnitlig størrelse på uddelte arbejdslegater (før skat): 19.034 kr.

*heraf 32 afvist af andre årsager. Primært fordi ansøgningen hørte hjemme i en anden pulje, og derudover fordi ansøger angav, at han/hun ikke var medlem af Koda, eller fordi ansøger allerede havde modtaget legat fra puljen i 2019.


Årets modtagere af legater og legaternes størrelse kan ses under Søg Legat – Tidligere legatmodtagere.

Næste frist for ansøgning om arbejdslegat i DJBFA’s Legatpulje er 1. april 2020 kl. 12.00. Alle medlemmer af Koda kan søge puljen.

Midlerne i DJBFA’s Legatpulje kommer fra Kodas kulturelle midler. Dvs. en procentdel af de penge, Koda indhenter via danske og internationale kunstneres ophavsret, som kanaliseres til skabelsen af ny musik.

Læs mere om DJBFA’s Legatpulje.