Beretning fra legatudvalget 2021

Coronaens følgevirkninger kunne mærkes i legatåret 2021, der blev usædvanligt både ansøgningsmæssigt og økonomisk. Årets legatudvalg, som uddeler arbejdslegaterne, siger her tak for musikken og giver en indsigt i, hvorfor tildelingerne formede sig, som de gjorde. 

Af legatudvalget 2021: Anna Rosenkilde, Morten Alfred Høirup og Victor Dybbroe.

Det har været overvældende at høre al den gode musik, der spirer frem, på trods af den stærke økonomiske modvind, som Covid-19 forårsager.

Andelen af tilsagn faldt med 5-10 procentpoint sammenlignet med tidligere år og har fordelt sig ulige mellem forår og efterår, hvilket har sine grunde… 

Som vi alle ved, har den igangværende coronapandemi haft en stor påvirkning på kulturlivet, og derfor også på de midler, der har været til rådighed i Koda og dermed DJBFA. Dertil kommer den økonomiske ramme, DJBFA råder over, der planmæssigt er blevet slanket over en treårig periode, og nåede sit lavpunkt i år.

Sammenligner man med eksempelvis år 2019, så lå den økonomiske ramme i år væsentligt lavere (i 2019 var der lidt over 8,4 mio. til uddeling i denne pulje, i år var der 5,1 mio.). Det vil den blive ved med for nuværende. Samtidig havde man en idé om, at mængden af ansøgere måske ville sænke sig med to runder frem for fire, men det modsatte har vist sig at være gældende. I år modtog vi 1.170 ansøgninger, og dermed næsten 100 ansøgninger mere end eksempelvis 2019. Derfor var forholdene tydeligvis anderledes for tildelinger af en mulig og vægtig støtte til de mange ansøgere.

I foråret valgte udvalget at forsøge at støtte så mange nødlidende kunstneres nødvendige arbejde som muligt, og man valgte at sætte beløbene historisk lave uden at gå under det vedtagne minimum på 10.000 kr. for en enkelt ansøgning (bands med flere autorer får 5.000 kr. hver). Med et historisk højt antal ansøgere på 806 i foråret, var det ikke muligt at give alle de værdige projekter støtte, og vi er klar over, at vi måtte skuffe mange, også ift. størrelsen på de uddelte beløb.

Derfor var det med stor glæde, at udvalget så flere ansøgere fra foråret søge igen i efteråret. Flere midler strømmede til puljen i det tidlige efterår, og med en betydelig mindre samlet mængde af ansøgninger (364), var det muligt at sætte procenten af tilsagn betydeligt op. På den måde endte vi med samlet set at give 34 % af ansøgerne et arbejdslegat i 2021, og samtidigt at kunne vi hæve beløbene i efteråret til et mere værdigt niveau, der kan minde om forholdene i 2019 og 2020. Vi skriver ikke kun dette for at forklare, hvad vi gjorde i år, men også i håbet om at kunne forberede jer ansøgere på, at fremtiden formentlig vil byde på flere år med store skift, og også fra halvår til halvår. 

Høj kvalitet og stort håb for dansk musik

Når vi ser den uhyre store mængde af stærke ansøgninger, står det klart, at der er stort håb for dansk musik! 

Kvaliteten af musikken er uhyre høj, og antallet af ansøgninger er ligeså. De fordeler sig bredt fordelt på alder, geografi og køn, så konkurrencen er stor for alle. Desuden er det også værd at minde om, at selvom flere af os har siddet i flere udvalg før og kender både felt og rammen for arbejdet, så handler det stadig om bedømmelse af noget så særegent og originalt som musik, så chancerne for støtte for den enkelte vil altid variere fra udvalg til udvalg. Derfor siger vi: “søg, søg søg!”.

Endelig vil vi gerne komme med et enkelt råd på baggrund af årets felt og tildelinger. Det er hvor vigtigt det er, at man som ansøger skriver, hvad det er, man brænder for at lave. Det er det, vi giver penge til med arbejdslegaterne; støtte til jeres fremtidige arbejde med musikken. For os, der sidder og skal vurdere, hvad vi giver penge til, handler det om at forstå, hvor I er lige nu, hvad I brænder for, inspireres af og sigter frem mod. På den måde kan vi forsøge at tildele et arbejdslegat, der kan passe til disse mål, ønsker og visioner.

Endnu en gang tusind tak for musikken. Det har været en stor fornøjelse at få lov at lytte til!

Anna Rosenkilde, Morten Alfred Høirup og Victor Dybbroe.

arbejdslegaterne 2021 i tal

Puljestørrelse: 5.163.000 kr.

Antal ansøgninger: 1.170.

Ansøgningsrunder: 2.

Antal uddelte arbejdslegater: 404.

Afvist ordinært: 657

Afvist pga. fejl i ansøgning, forkert formål (skulle have søgt anden pulje) eller allerede fået arbejdslegat: 109  

Tildelingsprocent: Baseret på hele feltet af ansøgninger: 34 % / Baseret på det reelle tal ansøgninger, efter frasortering af fejlansøgninger: 37 %.

De største legater var på 36.000 kr.

De mindste legater var på 5.000 kr. (til bands med flere autorer, hvor hver modtog et legat på 5.000 kr. hver).

Gennemsnitlig legatstørrelse (før skat): 12.779 kr.

Arbejdslegaterne, som DJBFA – nu fra 2022: Autor – uddeler kommer fra Kodas kulturelle midler (Koda Kultur). Dvs. en procentdel af de penge, Koda indhenter via danske og internationale kunstneres ophavsret, som kanaliseres til skabelsen af ny musik. Det er DJBFA/Autors medlemsvalgte bestyrelse, der hvert år nedsætter et nyt udvalg til at fordele arbejdslegaterne.

Alle medlemmer af Koda inden for alle (bredt set; rytmiske) genrer kan ansøge om arbejdslegat.

I 2022 er der to ansøgningsfrister: 1. marts og 1. oktober.

Der åbnes for nye ansøgninger 1. februar.

Læs mere om arbejdslegaterne her.