DJBFA kommer til at skifte navn til Autor. Det blev slået fast af foreningens medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling.

DJBFA, der står for Danske Jazz, Beat (og) Folk-Autorer, blev stiftet tilbage i 1973. I dag rummer foreningen en meget bred gruppe af komponister og sangskrivere fra den rytmiske musik – alt lige fra filmmusik, pop, jazz, hiphop, elektronisk, dødsmetal over folkemusik og rock. Derfor var navnet ikke dækkende mere for den mangfoldighed, som foreningen repræsenterer i dag.

I dag hedder vi DJBFA / Komponister og Sangskrivere, og på samme måde kommer vi til at have de ord med i det nye navn: Autor / Komponister og Sangskrivere. I daglig skrift og tale blot “Autor”.

“Person, der har skabt et værk” – helt enkelt

Forkvinde Anna Lidell forklarer:

”Jeg er glad for, at vores medlemmer i dag har besluttet, at vi kommer til at hedde Autor. Autor betyder en person, der har skabt et værk, en der får noget til at opstå og gro fra ingenting. Navnet rummer netop den mangfoldighed af medlemmer, som er i vores forening i dag. Vi har i virkeligheden ikke valgt et nyt navn, men skrællet ind til kernen og valgt A’et for at understrege, at vi fortsætter den stolte tradition og historie, DJBFA har. Samtidig slipper vi af med et navn, som har været svært at huske for alle andre end os selv.”

Beslutningen om et nyt navn til DJBFA har været undervejs længe med mange forslag og input fra foreningens komponister og sangskrivere.

I 2020 stemte foreningens medlemmer ja til navnet Autor, som skulle gen-vedtages på en ekstraordinær generalforsamling for at være gyldigt. Pga. corona blev den forsinket, men den 23. juni 2021 kunne den omsider afholdes og navnet vedtaget enstemmigt igen.

Nyt navn – samme forening

Rent praktisk træder navneskiftet først i kraft i det nye år, da der er en række tekniske ting, der skal være på plads. Det betyder også, at vi ikke går over til at skrive og sige “Autor” med det samme.

”Det er også vigtigt at sige, at selvom foreningen skifter navn, så vil vi fortsat indeholde og gøre lige præcis det, vi altid har gjort – nemlig at arbejde for bedre vilkår for alle musikskabere i Danmark. Både for det enkelte medlem gennem rådgivning, billig forsikring, rabatter og mange andre ting, men også på det strukturelle niveau ved at udfordre magthaverne på beslutninger, som påvirker vores medlemmer,” fortæller Anna Lidell.

Hvor mange i bestyrelsen?

På den ekstraordinære generalforsamling blev to andre vedtægtsændringer også (gen)vedtaget. Det handler om antallet af medlemmer i foreningens bestyrelse – her blev det vedtaget at beholde antallet på syv i stedet for at gå ned på seks, som tidligere var planen.

Det blev også vedtaget, at DJBFA fremover kommer til at have to næstformænd/næstforpersoner i stedet for en. Bestyrelsen ønskede at have denne mulighed for at kunne fordele arbejdsopgaverne bedre ud på to personer. Forslaget indebar ingen lønmæssig ændring.

Læs mere om den ekstraordinære generalforsamlings indhold her.