Legatudvalgets beretning 2022

Det udvalg, der i 2022 har vurderet årets 1.039 arbejdslegatansøgninger, skriver lidt om årets tildelinger og kommer med gode råd. Se også nøgletal for årets tildelinger.

Af legatudvalget efterår 2022: Sharon Jeanelle, Marianne van Toornburg og Anders Banke.

Hurra for mangfoldigheden!

Autor favner bredt! Det skal vi hilse og sige også afspejlede sig i det forgangne års ansøgerfelt. Vores lille udvalg er enige om, at det var utrolig inspirerende og interessant at lytte til så meget vidtfavnende musik og sætte sig ind i de mange forskelligartede projekter, men også en stor udfordring at vurdere og, ikke mindst, vælge til og fra i det mangfoldige og spændende ansøgerfelt. Kvaliteten var meget høj, og vi blev derfor enige om at imødekomme lidt flere ansøgere med lidt mindre beløb.

Antallet af ansøgere lagde sig pænt i kølvandet på de tidligere år, og vi modtog i alt 1.039 ansøgninger til en pulje på 5.521.000 kr. 435 fik et positivt tilsagn, hvilket svarer til 41 %. Fordelingspolitisk kan vi fortælle, at cirka 2/3 af ansøgerne var mænd. Antallet af tilsagn fordelte sig dog ligeligt mellem kønnene. Der var stor diversitet på genre, alder og geografi, og vi gjorde os umage med at nå ud i alle hjørner af dansk musik.

Overordnet set, er det glædeligt at se, at det bobler og syder i alle mulige (og umulige) lag og nicher af det danske musikliv – OG at I søger arbejdslegater!

Legatudvalget har gjort sig nogle tanker, som måske kan være en hjælp for fremtidige ansøgere. Allerførst – det er rigtig vigtigt at læse ansøgningskriterierne godt igennem og sikre sig, at man kun søger til den del af projektet, som arbejdslegatet tilgodeser, nemlig den kreative fase med sangskrivning og komposition. Vi så desværre ansøgninger om studie, løn til producer, indkøb af instrumenter og lignende. Så selvom projektet måske var supergodt, er det ikke den fase, vi støtter hér, det er der andre puljer i Koda Kultur, der tilgodeser.

Rent teknisk er det utrolig vigtigt, at ansøgningen er skåret skarpt til. Det er sådan, at der i gennemsnit er afsat 8 minutter pr. ansøgning til både at læse, lytte samt votere (!), så det gælder om at kommunikere kernen i projektet helt klart og prioritere sine lydeksempler. Det kan siges kort: hvad vil du lave og hvorfor? Så er det lettere for udvalget at afkode. Der er selvfølgelig genrer, hvor lydeksemplerne må være længere, og noget kræver mere indsigt at afkode og tager dermed lidt længere tid. Men som tommelfingerregel er det godt, ikke at gøre ansøgningen for ”indviklet”. Husk også, at det ikke er et socialt legat. Det er kun musik og projekt, der tæller. Og til allersidst – får du afslag, så søg igen! Der kan være mange årsager til, at man får et afslag – det kan handle om mængden af ansøgere i lige netop dit felt og prioritering!

Sharon Jeanelle, Marianne van Toornburg og Anders Banke.

arbejdslegaterne 2022 i tal

Puljestørrelse: 5.521.000 kr.

Antal ansøgninger: 1.039.

Ansøgningsrunder: 2.

Antal uddelte arbejdslegater: 435.

Afvist ordinært: 580.

Afvist pga. fejl i ansøgning, forkert formål (skulle have søgt anden pulje) eller allerede fået arbejdslegat fra Autor i år: 24.

Tildelingsprocent: Baseret på hele feltet af ansøgninger: 41.87 % / Baseret på det reelle tal ansøgninger, efter frasortering af fejlansøgninger: 42.86 %

De største legater var på 30.000 kr.

De mindste legater var på 5.000 kr. (til bands med flere autorer, hvor hver modtog et legat på 5.000 kr.).

Gennemsnitlig legatstørrelse (før skat): 12.692 kr.

Se alle navne og beløb på årets arbejdslegater her:

Arbejdslegater tildelt efter fristen marts 2022

Arbejdslegater tildelt efter fristen oktober 2022

Arbejdslegatudvalget 2022 bestod i foråret af Anders Banke, Marianne van Toornburg, Rezwan Farmi og Anja Følleslev. I efteråret af Anders Banke, Marianne van Toornburg og Sharon Jeanelle.

Arbejdslegaterne, som Autor uddeler kommer fra Kodas kulturelle midler (Koda Kultur). Dvs. en procentdel af de penge, Koda indhenter via danske og internationale kunstneres ophavsret, som kanaliseres til skabelsen af ny musik. Autors medlemsvalgte bestyrelse udpeger hvert år et nyt udvalg til at fordele arbejdslegaterne.

Alle medlemmer af Koda inden for alle (bredt set; rytmiske) genrer kan ansøge om arbejdslegat.

Der er to ansøgningsfrister årligt, 1. marts og 1. oktober.

Der åbnes for nye ansøgninger 1. februar.

Læs mere om arbejdslegaterne her.