På Akademi for Drivkraft kan du opnå mod, handlekraft og personligt lederskab – for unge musikere, komponister og branchefolk af alle køn. Fra 26. oktober til 2. december. Tilmeldingsfrist: 15. oktober kl. 12.00.

Hvordan kommer du til at leve af det, du brænder og lever for? Det er de fleste kunstneres store udfordring. Akademi for Drivkraft er et kursus i personligt lederskab for musikskabere og musikbranchepersoner. Første omgang Drivkraft var en stor succes, og nu kan vil tilbyde en ny kursusrunde. De næste online hold kører fra hhv. 26. og 27. oktober til 2. december 2021.

Vi fylder op løbende, så tilmeld dig med det samme!

Tag lederskab over dit liv i musikken

Cecilia Krill leder Akademi for Drivkraft.

Kurset har fokus på personligt lederskab, mod og handlekraft. Ikke lederskab forstået som music management og business-tænkning, men lederskab forstået som evnen til at tage kloge, langsigtede beslutninger, gå fra idé til handling – og skabe grobund for et bæredygtigt arbejdsliv i musikken.

Forløbet er skræddersyet til dig, der trænger til at (gen)finde din motivation og handlekraft, skabe mere fokus og fordybelse i dit arbejdsliv og lære at sætte dig præcise mål, som du rent faktisk kan nå. Du får samtidig relevante projektstyringsredskaber og gæsteworkshops i brancherelaterede temaer som fx fundraising og strategisk brug af sociale medier.

Akademi for Drivkraft bliver til med støtte fra Tuborgfondet og Augustinusfonden.

Formiddags- og eftermiddagshold for alle køn

Forløbene strækker sig fra sidst i oktober til starten af december 2021 og består af ugentlige online undervisningssessions – skiftevis på dit eget hold og gæsteworkshops på tværs de to spor, samt en afsluttende live-session, hvor vi mødes fysisk til en afsluttende netværksworkshop i Aarhus.

Akademi for Drivkraft består af to parallelle forløb med hold a 12 deltagere.

Første omgang Drivkraft var udelukkende for unge kvinder. Nu hvor vi har udviddet projektet med Akademi for Drivkraft er der plads hold med alle køn. Erfaringerne fra første hold kun for kvinder er rigtig gode, og vi vil meget gerne stadig tilbyde muligheden for et kvindeligt fællesskab på et af holdene.

Derfor er de to hold denne gang:

Hold 1: For musikere, sangskrivere, komponister, producere, musikbranchepersoner af alle køn på max. 30 år. Holdet mødes fortrinsvist eftermiddage fra kl. 16-18, bortset fra ved fælles gæsteworkshops med Hold 2.

Hold 2: For kvindelige musikere, sangskrivere, komponister, producere, musikbranchepersoner (eller som identificerer sig som kvinder) på max. 30 år. Holdet mødes formiddage kl. 10-12.

Underviser på begge spor er Cecilia Krill, uddannet sanger, cand. mag. i læring & forandringsprocesser, coach, facilitator og forfatter. I forløbet vil desuden indgå eksterne oplægsholdere som en del af de brancherelaterede workshops.

En del af kurset vil være at se nogle indholdsvideoer, som Cecilia Krill står for, for at skabe et fælles forståelsesgrundlag. Mere info om videoindholdet følger ved kursusstart.

Hvorfor kun for unge?

Drivkraft er hovedsagelig støttet af Tuborgfondet, der har fokus på aldersgruppen 16-30 år.

Hvis du er over 30 år og interesseret i de metoder, Akademi for Drivkraft benytter, kan du ansøge om at få Cecilia Krill som personlig coach via DJBFA og Koda Kultur. Se også alle DJBFA’s andre netværk og camps for komponister i alle aldre.

Program Hold 1 (for alle køn)

Undervisningen foregår online via Zoom fra klokken 16.00-18.00, bortset fra de workshops, der er lagt ind, som foregår sammen med det andet igangværende Drivkraft-hold formiddage kl. 10-12 plus en afsluttende netværksdag i Aarhus.

 • Tirsdag den 26. oktober kl. 16-18: Undervisning.
 • Tirsdag den 2. november kl. 16-18: Undervisning.
 • Torsdag den 4. november kl. 10-12: Gæsteworkshop på tværs af holdene.
 • Tirsdag den 9. november kl. 16-18: Undervisning.
 • Torsdag den 11. november kl. 10-12: Gæsteworkshop på tværs af holdene.
 • Tirsdag den 16. november kl. 16-18: Undervisning.
 • Tirsdag den 23. november kl. 16-18: Undervisning.
 • Torsdag den 2. december kl. 15-18: Fælles live netværksdag og afslutning i Aarhus.

Program Hold 2 (for kvinder)

Undervisningen foregår online via Zoom fra klokken 10.00-12.00 på følgende datoer plus en afsluttende netværksdag i Aarhus.

 • Onsdag den 27. oktober kl. 10-12: Undervisning.
 • Onsdag den 3. november kl. 10-12: Undervisning.
 • Torsdag den 4. november kl. 10-12: Gæsteworkshop på tværs af holdene.
 • Onsdag den 10. november kl. 10-12: Undervisning.
 • Torsdag den 11. november kl. 10-12: Gæsteworkshop på tværs af holdene.
 • Onsdag den 17. november kl. 10-12: Undervisning.
 • Onsdag den 24. november kl. 10-12: Undervisning.
 • Torsdag den 2. december kl. 15-18:  Fælles live netværksdag og afslutning i Aarhus.

citater fra tidligere deltagere

Citater fra tidligere deltagere:

”Drivkraft er en kæmpe mulighed for at lære sig selv og branchen bedre at kende. Samtidig er det et stærkt og åbent fællesskab at være i.”

”Jeg havde svært ved at få defineret mit ståsted rent kunstnerisk. Jeg kunne simpelthen ikke beskrive det med ord. Men det har jeg virkelig fået en masse værktøjer til via Drivkraft. Jeg har en klar plan nu – hvilket jeg ikke har haft før.”

Se også Karen Stenz alias Kaizer fortælle om at være en del af Drivkraft.

Betingelser for at deltage:

 • Du er max 30 år.
 • Du er aktiv i musikbranchen.
 • Du er klar til at betale egenbetaling på 400 kr. for kurset.

Tilmeldingsfrist: Fredag den 15. oktober 2021 kl. 12.00.

Tilmeld dig snarest muligt, for vi besætter pladserne på de to hold løbende.

Akademi for Drivkraft er støttet af Tuborgfondet og Augustinusfonden.

TILMELD DIG