Ny betalingsmodel fra Gramex

I løbet af det nye år kommer der en ny betalingsmodel fra Gramex, der går ud på, at hvert track nu får samme minutværdi uanset antallet af medvirkende kunstnere.

For de fleste af Autors medlemmer er det ikke kun Koda-udbetalingerne til komponister/sangskrivere, der er relevant økonomisk indtægt i årets løb. Årets betalinger fra Gramex er også vigtige. Gramex, der sørger for, at udøvende kunstnere (musikere og artister) og producenter får betaling, når deres indspillede musik afspilles offentligt.

Et flertal af Gramex’ medlemmer har på en ekstraordinær generalforsamling i oktober godkendt Gramex’ bestyrelses forslag til ændring af Gramex’ fordelingspolitik. Den nuværende fordelingspolitik er fra 1963.

Nu vil der blive indført såkaldt. Det betyder, at alle tracks får samme minutværdi uanset antal medvirkende. Samtidig fordeles vederlaget inden for tracket mellem de forskellige medvirkende, så deres rolle(r) svarer til en andel af det samlede tracks værdi. Det skriver Gramex.

Der kommer også en ny model for den efterfølgende fordeling inden for tracket. Her bliver det bl.a. muligt for musikere at registrere sig med flere roller på samme track, og dermed få rettighedsvederlag for alle bidragene.

Der er fastsat en minimumsbetaling til en medvirkende hovedartist og musiker, og derudover er det tilføjet en ny kategori til “artistic producers”, som gør det muligt at registrere produceren på tracket ud fra en række kriterier. Det skriver Dansk Artist Forbund om de moderniserede regler.

Den nye trackbaserede fordeling forventes at træde i kraft juni 2024.

Læs mere hos Gramex.