Den 28. september 2021 afholdt DJBFA den årlige generalforsamling. Der blev stemt om tre punkter, og en ny bestyrelse blev valgt – med flere genvalg.

Efter flere ekstraordinære generalforsamlinger i årets løb – bl.a. for at fastsætte DJBFA’s nye navn: Autor – der træder i kraft ved årsskiftet – kunne vi endelig afholde den ordinære årlige generalforsamling den 28. september.

Bestyrelsen anno 2021

Med stemmer fra de fremmødte medlemmer, brevstemmer samt fuldmagter blev foreningens nye bestyrelse valgt. Det blev i høj grad en bekræftelse af tilliden til de komponister og sangskrivere, der allerede var i bestyrelsen, til trods for kampvalg på dagen.

Således blev Anja Følleslev og Jesper Hansen genvalgt til tre år mere i bestyrelsen. Lasse Matthiessen, der før var suppleant, blev valgt ind i bestyrelsen. Victor Dybbroes plads stod åben, da han ikke ønskede at genopstille. På generalforsamlingen lød der en stor tak til Victor for hans engagerede indsats de seneste år. Marc Facchini Madsen og Viggo Steincke stillede også op.

Marc Facchini Madsen blev valgt som førstesuppleant og kommer således til at indgå i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Astrid Cordes blev valgt som andensuppleant.

Bestyrelsen er nu konstitueret, og Anna Lidell er valgt igen som forperson – Søren Krogh og Jesper Hansen som næstforpersoner. Bestyrelsen består også af Anne Eltard og Pernille Bévort.

“Forperson” og beslutningsdygtighed

DJBFA’s bestyrelse havde stillet to forslag til mindre vedtægtsændringer, som blev vedtaget på generalforsamlingen. Der blev stemt ja til, at “formand” og “næstformand” i vedtægterne skal ændres til “forperson” og “næstforperson” for at bruge ukønnede ord.

Desuden blev der stemt ja til, at bestyrelsen – i tilfælde af fx sygdom – stadig er beslutningsdygtige ved deltagelse af fire bestyrelsesmedlemmer herunder enten forperson eller en af næstforpersonerne. Justeringen kommer i takt med, at bestyrelsen er blevet minimeret over en årrække fra 11 til nu syv medlemmer.

For at blive endeligt vedtaget skal disse to forslag til afstemning igen på en kort ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2021 (tidspunkt følger).

DJBFA forbliver i Dansk Erhverv

Et medlemsforslag stillet af Kjeld Lauritsen gik på, at DJBFA skulle melde sig ud af Dansk Erhverv. Forslaget blev debatteret og blev slutteligt ikke vedtaget, så DJBFA forbliver i Dansk Erhverv.

Referat fra generalforsamlingen kan læses her.

Læs alt om punkterne fra årets GF her.