Der åbnes nu for to nye støttemuligheder. En ny Vækstlagspulje og Koda Kulturs Projektpulje, som bl.a. støtter festivaler, kan nu søges for første gang.

Koda Kultur (som råder over Kodas kulturelle midler) har nu åbnet to nye støttemuligheder.

Vækstlagspuljen

Den nye Vækstlagspulje skal støtte komponister og sangskrivere, der er tidligt i deres karriere, for at sikre den fortsatte udvikling af musiklivet i Danmark. Puljen fokuserer især på at udvikle potentiale og støtte nyskabende bidrag til dansk musik. Nærmere betegnet støtter puljen udgivelser, arbejdslegater, koncerter samt markedsføring og promovering. Støttebeløbene er på mellem 5.000 og 20.000 kr.

Vækstlagspuljen kan søges af komponister og sangskrivere i de første 5 år af deres Koda-medlemsskab eller endnu ikke er medlem. Man kan maksimalt opnå støtte fra puljen fem gange.

Koda administrerer puljen, og ansøgningerne vurderes af et musikfagligt udvalg bestående af fire medlemmer, som hver især er udpeget af de tre komponistforeninger (DJBFA, DPA og DKF) og af Musikforlæggerne. DJBFA har udpeget Victor Dybbroe.

Vækstlagspuljen kan søges to gange årligt.

Første ansøgningsfrist i Vækstlagspuljen er 28. august 2019 kl. 15.00.

Læs mere om kriterierne for Vækstlagspuljen hos Koda Kultur

Koda Kulturs Projektpulje

Pointen med den nye Projektpulje er at støtte større projekter eller kommunikationstiltag i ind- og udland, fx festivaler, events eller kampagner med fokus på skabelse og formidling af ny musik.

Puljen kan ikke søges af enkeltpersoner, men af festivaler, organisationer, foreninger og andre større aktører.

Her kan en del af de arrangører, som tidligere har søgt støtte i DJBFA’s Produktionspulje, der lukkede ved udgangen af 2018, nu søge støtte.

Der forventes at komme tre årlige ansøgningsfrister fra 2020. Hver festival, organisation eller anden ansøger kan maksimalt søge en gang pr. kalenderår til samme projekt.

Koda administrerer puljen, og det faglige bedømmelsesudvalg består af fire medlemmer af Kodas bestyrelse samt en repræsentant fra Kodas ledelse. Pt. er det Anna Lidell (DJBFA), Bent Sørensen (DKF), Eva Hein (Koda), Niels Mosumgaard (DPA) og Ole Dreyer (Musikforlæggerne).

Koda Kulturs Projektpulje åbner 4. september. Første ansøgningsfrist er 25. september 2019.

Læs mere om kriterierne for Koda Kulturs Projektpulje