To gange om året kan du søge Koda Kulturs Udgivelsespulje. Næste frist er 26. marts 2020.

Når du søger DJBFA’s arbejdslegat, søger du til den skabende fase. Men hvad så når du har skrevet eller komponeret al musikken? Her kommer Koda Kulturs Udgivelsespulje ind i billedet.

Udgivelsespuljen har et særligt fokus på at styrke den professionelle produktion af egne nye værker. Formålet med puljen er at støtte udgivelser af nyskabt musik for derved at sikre den fortsatte udvikling af musiklivet i Danmark.

Alle autorer, der er medlemmer af Koda, kan søge Udgivelsespuljen.

Hvad støtter Udgivelsespuljen konkret?

Udgivelsespulje støtter udgifter til udgivelse af nyskabt musik, herunder indspilning, mix og mastering (cd-, vinyl- og digitaludgivelser) samt musikerhonorar, producer, studieleje og eksemplarfremstilling (LP, CD mv.). Puljen yder støtte til autorers egne værker, der som udgangspunkt ikke tidligere har været udgivet.

Der må ikke være ydet støtte til udgivelsen via Musikforlæggerne.

Læs mere og søg her