DJBFA er med til at afholde udviklingskonference om Musik til sundhedsfremmende formål for en lang række eksperter, komponister og udvalgte politikere – heriblandt kulturminister Joy Mogensen.

Tænketanken Musik & Sundhed og partnerne bag initiativet, DJBFA / Komponister og Sangskrivere, Dansk Musikterapeutforening og Aalborg Universitet (AAU) afholder en konference om Musik til sundhedsfremmende formål torsdag den 5. september 2019 hos DJBFA. Det handler om musikkens sundhedsfremmende potentiale og rolle i et mere helhedsorienteret sundhedsvæsen.

Sammen med gode samarbejdspartnere har Tænketanken Musik & Sundhed det seneste års tid arbejdet på at kunne præsentere landets første nationale kortlægning af anvendelsen af musik til sundhedsfremmende formål på hospitaler, plejecentre og hospicer i Danmark. Kortlægningens resultater præsenteres på dagen. Med udgangspunkt i disse – og et stadigt større evidensgrundlag – skal konferencen handle om, hvordan vi på tværs af politikere, musikterapeuter, patientforeninger, hospitalsledelser, komponister og forskere kan komme med anbefalinger og løsningsforslag i forhold brugen af musik i sundhedsvæsnet.

Dagen indeholder bl.a. tale fra kulturminister Joy Mogensen om fremtidens samspil mellem kultur og sundhed, koncert ved Lisbeth Sagen, komponist, musiker og projektleder i MusikBeRiget samt indspark fra Anna Lidell, formand i DJBFA, og Inge Kolind fra Dansk Musikterapeutforening.

Udviklingskonferencen afholdes for indbudte aktører på Musik & Sundheds-området.