We Make Music – open call

For andet år i træk inviterer vi til fællesnordisk writing camp for kvinder og kønsminoriteter. Skriv musik til GRETA, GIMI og EYJAA 19.-23. september 2022 i København. Ansøgningsfrist 7. august.

ENGLISH VERSION: See info in English about the camp in the fold out menu below.

Til september afholder Autor for andet år i træk writing campen We Make Music, som henvender sig til professionelle kvinder og kønsminoriteter fra Skandinavien, der skriver og producerer musik for andre. Der er i år 13 pladser, hvor af de tre er reserveret til deltagere fra Danmark. Derudover kommer der deltagere fra Sverige, Norge, Island og Finland.

Under campen får vi ligesom sidste år, besøg af en håndfuld aktuelle artister, der skal skrives til og med. I år har vi allerede fået bekræftet GRETA (WAS Entertainment), GIMI (WAS Entertainment) og EYJAA (Universal Music). Der er altså god grobund for at få placeret en sang hos og skabt en relation til nogle virkelig spændende kunstnere.

Campen er en unik mulighed for at styrke sit internationale netværk, og det er en regel for holdsammensætningen, at mindst to nationaliteter skal være repræsenteret. Hver morgen laver vi holdene om, så deltagerne kommer til at skrive med så mange forskellige sangskrivere og producere som muligt. Det er sangskriver og projektleder Astrid Cordes, der står for holdsammensætningen, og hun vil også være til stede under hele campen.

Campen er for dig, som:

 • Er kvinde eller kønsminoritet.
 • Er producer, sangskriver eller topliner for andre artister.
 • Vil udvide dit netværk af andre professionelle musikskabere i Skandinavien.
 • Er medlem af Koda (som deltager fra DK).

We Make Music bliver til i samarbejde med de skandinaviske komponist- og sangskriverorganisationer NOPA (Norge), Skap (Sverige), Suomen Musiikintekijat (Finland) samt FTT (Félag Tónskálda og Textahöfunda, Island).

praktisk

Hvad: Den nordiske sangskrivercamp We Make Music
Hvornår: 19.-23. september 2022
Hvor: Copenhagen Studio, Gammel Kongevej 47B, Baghuset 5. Sal, 1610 København V.
Frist for ansøgning: 7. august 2022 kl. 23:59
Svar på ansøgning: Midt-august

NB. Der er en egenbetaling på 500 kr., og man skal selv sørge for aftensmad tirsdag, onsdag og torsdag, men derudover er alle udgifter dækket af Autor/Koda Kultur.

Du skal medbringe din egen laptop, instrument eller andet, som du skal bruge til at skrive og derudover hørebøffer og popfilter (jf. corona-restriktioner).

I ugerne op til campen vil der blive afholdt et online infomøde, som du bedes deltage i.

sådan søger du

Sådan søger du
Som deltager fra Danmark, skal du være medlem af Koda for at ansøge. Du ansøger via Koda Kulturs ansøgningssystem, hvor du logger ind med Nem-ID. Vælg Arbejdsophold og We Make Music. Til ansøgningen skal lave en kort ansøgning, hvor du skriver/uploader følgende:

 • Dine top tre sange (vedhæft som mp3).
 • Dit køn og dit foretrukne pronomin (hun/han/de).
 • Vil du deltage som sangskriver, producer, topliner eller andet.
 • Tre linjer om, hvorfor du gerne vil deltage i We Make Music.
 • Har du en forlægger? (publisher) – hvis ja, så tilføj gerne deres kontaktinfo.
 • Særlige behov (i forhold til mad, tilgængelighed, religion eller andet).
 • Links til dine sociale medier.
 • Telefonnummer.
 • Minibiografi/CV (pdf).

Det anbefales at logge ind og lave sin ansøgning i god tid inden ansøgningsfristen, så der er tid til at få teknisk hjælp fra sekretariatet eller Koda, hvis du har brug for det.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, kulturel baggrund, seksualitet og handicap. I vurderingen bliver der lagt vægt på kvaliteten af de medsendte sange, og hvordan din æstetik matcher de artister, vi får besøg af.

Har du spørgsmål til We Make Music, er du velkommen til at kontakte campens projektleder Astrid Cordes på astridicordes@gmail.com

Har du tekniske problemer i ansøgningssystemet? Så kan du kontakte Koda Kultur på kodakultur@koda.dk

english version

This September the Danish songwriter and composers guild Autor is hosting a writing camp named We Make Music for women and gender minorities who write and produce music professionally for other artists. There are 13 spots on this year’s camp divided between Denmark, Sweden, Norway, Finland and Iceland.

Joining us on the camp is a select handful of artists who are all in need of new material. This year we have already confirmed Danish/German GRETA (W.A.S. Entertainment), Danish/Cosovo-Albanian GIMI (W.A.S. Entertainment) and Icelandic/Danish EYJAA (Universal Music). This means that there is great potential to cut a song with and form a relation to some very exciting artists.

The writing teams will be put together with at least two nationalities represented on each team. This camp is truly a unique opportunity to strengthen your international network. Every morning we redo the teams to give people a chance to work with as many new faces as possible. Project manager, songwriter Astrid Cordes will be in charge of putting teams together and will be present the entire week.

We Make Music is for people who

 • are women or belong to a gender minority.
 • produce, write or topline for other artists.
 • want to expand their network with other professional music creators from Scandinavia.

When: September 19th-23rd 2022
Where: Copenhagen Studio, Gammel Kongevej 47B, Baghuset 5. Sal, 1610 Copenhagen V, Denmark
Deadline for applications: August 7th 11:59 PM
Answer for all applicants: Mid August.

Cost: All costs will be covered by Autor through Koda’s cultural funds; Koda Kultur and your local songwriter and composers organization. Except dinner Tuesday, Wednesday and Thursday.

You will need to bring your own laptop, instruments and additional things you need for writing plus headphones and a popfilter. When we are closer to beginning of the camp, we’ll have an online intro meeting you will be required to participate in.

How to apply

If you apply as a Danish resident, you have to be a member of Koda and apply through Koda’s application system – use your Nem-ID to log in (English version available): APPLY HERE.

Please include in your application:

 • Your top 3 songs (attach as mp3).
 • Your gender and preferred pronoun,
 • Will you participate as songwriter, producer, topliner?
 • Write a few lines about why you want to be a part of We Make Music.
 • If you have a publisher, please write their contact info.
 • Special needs (dietary, disability, religious, etc.)
 • Links to social media accounts.
 • Your phone number.
 • A mini biography/resume (pdf).

Are you a resident from the other Nordic countries joining We Make Music, you can apply HERE.

We recommend you to apply well in advance of the deadline, so you have time for technical assistance, should you need it. You can start the application, close it and come back to it later without deleting your answers.

We encourage everyone interested in We Make Music to apply regardless of age, cultural background and sexuality. We will evaluate and choose the participants based on the quality of the songs they include and how well we feel they match with the artists joining us.

If you have questions regarding the camp or the application, please reach out to project manager Astrid Cordes at astridicordes@gmail.com

ANSØG HER