Autors historie

Fra protestforening til professionel brancheorganisation

Autors 50-årige historie er fortællingen om en flok initiativrige rytmiske komponister og sangskrivere, der i 1973 banede en ny vej for den rytmiske musik i Danmark ved at skabe deres egen forening. En organisation, som var sat i verden for at sikre rytmiske sangskrivere og komponister deres rimelige andel af rettighedspengene fra Koda, og som siden hen skulle udvikle sig til at blive Danmarks største brancheorganisation for sangskrivere og komponister.  

Af Rikke Tjørring i forbindelse med Autors 50 års fødselsdag den 21. marts 2023.

Da Danske Beat, Jazz og Folk Autorer (senere Autor) blev grundlagt i marts 1973 bundede det i en flok unge rytmiske komponister og sangskriveres utilfredshed med, at de ikke fik del i Kodas rettighedsmidler. Flokken, der var anført af Erik Moseholm og Arne Würgler havde i ungdomsoprørets frisættende ånd løsrevet sig musikalsk fra tidens autoriteter og skabt deres eget udtryk. Men de blev ikke lukket ind i det gode selskab. Noget musik blev betragtet som finere end andet, og dermed fik de unge rytmiske musikere ikke deres anerkendelse – og dermed også den behørige bid af Kodas kulturelle midler.

Denne uretfærdighed førte til, at foreningen DJBFA så dagens lys den 21. marts 1973 på en stiftende generalforsamling, der blev afholdt i et mødelokale i DR.

”Da DJBFA var en realitet, skrev bestyrelsen til venner og kolleger og opfordrede dem til medlemskab. Det var herligt at opleve, at 74 kolleger omgående meldte positivt tilbage og bad om medlemskab. En forening for rytmiske komponister og sangskrivere var absolut en mangelvare. Der var et stort behov for at få kikket med kritiske øjne på Koda, ” fortæller Arne Würgler, der blev DJBFA’s formand fra begyndelsen og sad på posten helt frem til 2007.

Han beretter om en kultur i Koda, der tillagde noget musik mere værdi end anden. Konkret blev rettighedskronerne fordelt efter en fordelingsplan, der gav bestemte værkstyper og opførelsessteder en honorarmæssig særstilling. Også de såkaldte ”nationale midler” blev skævt fordelt.

Over tid lykkedes det heldigvis DJBFA at blive en del af det gode selskab. I 1980 fik DJBFA plads i Kodas råd, hvilket skyldtes, at Kulturministeriet pålagde Koda at ændre vedtægter, således at alle fraktioner i Koda blev repræsenteret i rådet med samme vægt. Dermed var en vigtig sejr vundet. Men kampen for rettigheder er fortsat central for vores virke her i 2023, hvor den blandt andet handler om vores rettigheder på de digitale musiktjenester og ligestillingen mellem kønnene.

Fællesskab og faglig udvikling

Den 1. januar 2022 skiftede DJBFA / Komponister og Sangskrivere navn til det mere mundrette ”Autor / Komponister og Sangskrivere” – eller bare Autor i daglig brug. Selvom vores forening først og fremmest blev grundlagt for at sikre medlemmerne adgang til Kodas midler, var det også hensigten at skabe et stærkt fællesskab medlemmerne imellem. Et fællesskab, der trods coronatidens trængsler og et generelt presset musikmarked, fortsat blomstrer. Ikke mindst på de populære Seminar & Bar-arrangementer, der begyndte i 2019.

Om fællesskabet i foreningen i 1973 og nu fortæller Arne Würgler:
”I DJBFA indså vi hurtigt, at ingen kan undvære inspiration, og at de fælles rammer giver os nogle muligheder for at udbrede den fælles viden og erfaring, vi har. Vores bevægelse er i sit udgangspunkt antiautoritær. Men en antiautoritær bevægelse skaber også en fælles historisk bevidsthed og erfaring. Ny æstetik og ikke mindst nye teknologiske udfordringer kræver grundige overvejelser og studier.”

Turbulente år

Efter Arne Würglers afgang som formand i 2007 fulgte turbulente år med interne uenigheder og skiftende formænd. DJBFA skulle på ny finde sin identitet.

Efter nogle indimellem tumultariske år og Susi Hyldgaards tiltræden som formand i 2012 blev DJBFA gradvist mere professionaliseret. Tilknytningen til den politiske venstrefløj blev mindre markant, og man arbejdede mere og mere politisk uafhængigt i sin måde at bedrive lobbyvirksomhed på. Fremfor at se sig selv udelukkende som en forening for komponister og sangskrivere, begyndte DJBFA at omtale sig selv som brancheorganisation. En partipolitisk uafhængig brancheorganisation vel at mærke, der gik målrettet efter at forbedre branchens vilkår med de politiske partier, der nu engang ville.

En anden stor ændring var konsekvenserne af et nyt EU-direktiv. Før gik Kodas midler til medlemmerne af de fire foreninger i Kodas bestyrelse (Dansk Komponistforening, Danske Populær Autorer, Musikforlæggerne og DJBFA), men nu skulle alle Kodas medlemmer kunne søge de legater og lignende, der blev udbudt for Kodas kulturelle midler – også dem uden for foreningerne. Derudover besluttede den daværende bestyrelse i Koda, at foreningerne skulle tildeles lige mange midler, uafhængig af medlemsstørrelse. Det betød færre penge til DJBFA.

På Susi Hyldgaards initiativ blev det kulturpolitiske tiltag Music Business 2020 startet, og DJBFA blev også en vægtig kulturpolitisk aktør på Folkemødet, hvor kulturens aktører blev samlet. Samtidig skete der en opgradering af DJBFA’s arbejdsophold, som fik et stærkere fagligt indhold, og hvoraf nogle i højere grad blev uddelt ud fra faglige kriterier. Også hædersprisfesterne blev et led i den generelle professionalisering. Festerne blev store og prestigefyldte og brugt som en aktiv del af DJBFA’s arbejde for synlighed til foreningen og til professionelle komponister og sangskrivere.

Tilbage til rødderne

Den nye stil skabte lidt uro blandt græsrødderne, som syntes, at det hele blev for strømlinet. I dag forsøger siddende forperson Anna Lidell sammen med bestyrelsen og de ansatte i Autors sekretariat at finde balancen mellem at være en moderne, professionel, uafhængig brancheorganisation og samtidig bevare den oprindelige ånd og det medlemsnære.

Samtidig med at Autor er en brancheorganisation, der arbejder med politisk interessevaretagelse på højt niveau og afholder arrangementer i større skala, skal der være plads til mindre medlemsarrangementer, og Autor skal være inkluderende i forhold til alle faser af medlemmernes professionelles liv, understreger Anna Lidell og fortæller, at hædersprisfesten igen er skaleret ned, fra Vega til kantinen i Nordhavn, hvor det faglige og inspirerende fællesskab er i centrum.

”De seneste år har vi prøvet at trække foreningen lidt tilbage til rødderne. Det skal ikke være for professionelt – det skal være mere jordnært. Autor er medlemmernes fællesskab,” fastslår Anna Lidell.

Autors forpersoner igennem tiden

Arne Würgler, 1973-2007

Piet Breinholm, 2007

Franka Abrahamsen, 2008

Pia Raug, 2008-2012

Susi Hyldgaard, 2012-2019

Anna Lidell, forperson 2019 –  (Lasse Matthiessen konstitueret forperson 2022-23).