Kulturpolitik

Autor kæmper for at sikre de bedste rammer for danske komponister og sangskrivere! Vi bruger medlemmernes samlede stemme til at opnå indflydelse i dansk og international kulturpolitik.

Autor er allerede i dag repræsenteret i en lang række af bestyrelse og udvalg i den danske og internationale musikbranche. Læs mere under punktet “pladser i andre bestyrelser” HER.

Herunder er en liste over en række kulturpolitiske emner, som Autor søger at påvirke. Vi lytter, så tøv ikke med at henvende dig, hvis du har input eller gode ideer til en eller flere af problemstillingerne. Skriv til autor@autor.dk.

Hvis det drejer sig om en pressehenvendelse, kan du kontakte sekretariatschef Andreas Hemmeth på 25942125.

fokusområder

Autors Fokusområder

I Autor er vores fokus at understøtte et stærkt skabende musikliv på, eller på vej til, højeste niveau.

Vi har stor erfaring med at identificere komponisters og sangskriveres behov, sætte dem i system og tilpasse de tilbud, der skal til, for at Danmark har en høj kvalitet af musik, samtidig med det stadig er en branche, der fornyer sig.

I vores arbejde kalder vi det for “tradition og fornyelse”, der i hver sin ende af skalaen spiller en fundamental rolle for musikkens væsen.

Herunder er listet de væsentligste punkter, som Autor arbejder med i øjeblikket. Dermed også sagt, at vi løbende tager andre sager op, hvis det er relevant og aktuelt. 

 • Streaming
 • Ophavsrettigheder
 • Kønsbalancen i musikbranchen
 • DR og public service
 • Eksport
 • Det lange liv i musikbranchen
 • Diversitet
 • Statens Kunstfond
 • Musik og sundhed
 • Mental sundhed
 • Arbejdsvilkår for freelancere
 • Musik til alle
 • Kunstig intelligens (A.I.) i musikskabelsen

Streaming og algoritmer
Danskernes musiklytning har ændret sig markant siden 2012, hvor Spotify for alvor markerede indtoget af streamingstjenesterne i hele verden. I dag streamer ni ud af 10 danskere deres musik. Ud over den klare fordel, at danskerne kan tilgå stort set al musik, så har denne ændring også medført en række problemstillinger.

Den største konsekvens er, at de fleste musikskaberes indkomst er dalet meget drastisk. Man skal som sangskriver/komponist have mange millioner streams månedligt for at oppebære bare en gennemsnitlig dansk indkomst. Indtægterne deles mellem en lang række af interessenter, og splittet mellem disse er ikke fair for dem, der skaber sangene. Ifølge en tysk undersøgelse får disse under 10 %, mens platformene (som Spotify) får 30 %.

Autor forsøger at præge streamingstjenesternes syn på musikskabernes vilkår. Vi ønsker, at den musik, tjenesterne prioriterer, bliver vurderet fagligt, og vi ønsker samtidig mere gennemsigtighed i algoritmernes bagvedliggende præmisser. Algoritmerne er typisk bygget på data fra tidligere streaming og dermed forfordele nogen ud fra fortidens adfærd og strukturer.

Autor arbejder også for et mangfoldig musikudbud, hvor lytteren møder al slags musik – ikke kun den, der er på toppen af hitlisterne.

Ophavsrettigheder
Komponister og sangskrivere skal sikres en rimelig betaling for deres værker og arbejde. Området har været præget af et forældet regelsæt, indtil et nyt direktiv fra Europa-Parlamentet de senere år er blevet implementeret i Europa. Det betyder, at vi kan se frem mod en mere sund værdikæde for musik, film og andre kunstarter på nettet. Desværre mangler en række love at blive implementeret, og Autor vil følge lovgivningen til dørs i det danske Folketing. Det er der, hvor direktivet bliver omsat til reelle handlinger. Autor kæmper for, at Danmark skal være et foregangsland i Europa på implementeringen.

Autor kæmper også for, at musikskabernes rettigheder bliver overholdt i alle sammenhænge i samfundet i dag. Hvis du oplever, at du ikke får rimelig betaling for dine værker, så tøv ikke med at henvende dig til vores juridiske ekspert.

Kønsbalancen i musikbranchen
Kønsbalancen i musikbranchen er skæv stort set alle steder, man kigger hen. Det gælder i forhold til artister, sangskrivere, musikere, undervisere, gatekeepers og mange andre steder. Stort set alle steder er mænd i overtal. Tallene udstiller det mærkelige ved, at de, der udgør halvdelen af vores befolkning, fortsat er en minoritet i musikbranchen.

Autor arbejder målrettet på at ændre strukturerne, så kvinder får samme muligheder som mænd i musikbranchen, og at ubalancen efterhånden udviskes. Arbejdet handler både om, at flere kvinder udfolder deres musikalske talenter, men også at arbejde med normer og strukturer i musikbranchen.

I 2021 blev de toneangivende foreninger i musikbranchen enige om at lave 10 fælles mål om kønsbalance i 2030. Senere hen er der føjet flere punkter til planen. Læs mere om planen.

I 2023 har Autor oprettet en Vidensbank om ligestilling i musikbranchen, som samler forskningsbaserede artikler, undersøgelser og andre publikationer, som behandler emnet.

DR og public service
DR er fortsat den største medieplatform i Danmark – og er både underlagt politikernes krav og befolkningens ønsker. Autor vil holde DR op på deres public service-forpligtelser og sørge for mere gennemsigtighed i eksempelvis playlister, så alle komponister og sangskrivere også får indsigt i DR’s metoder til at udvælge den musik, de spiller. DR spiller en afgørende rolle for, at lytteren møder mangfoldig musik, og deres formater sætter sig i lytterens vaner.

Autor kæmper for, at DR lever op til sine krav om at præsentere divers og mangfoldig musik.

Eksport
Autor ønsker at fremme musikeksporten, og at højne kvaliteten og fornyelse af dansk musik gennem international udveksling og gensidig inspiration. Et af de store potentialer for øget indtjening ligger på udenlandske markeder, og udsyn og global udveksling er afgørende for en bæredygtig musikbranche i Danmark.

Autor søger at etablere samarbejder, partnerskaber og aftaler, der kan øge udnyttelsen af værker i udlandet. Og vi understøtter inspiration og fornyelse gennem muligheder for rejse, udlandsophold og internationale samarbejder. Du kan også få hjælp til eksport via fx camps.

Det lange liv i musikbranchen
Autor arbejder for det lange sangskriver- og komponistliv i musikbranchen. Meget musik er målrettet unge, men musikscenen i Danmark skal afspejle alle aldre, og derfor er det vigtigt, at der findes kunstnere, der kan sætte ord og musik til nogle af de følelser og udfordringer, som alle mennesker har – uanset alder.

Igennem et langt liv i musikbranchen oparbejder man erfaring og indsigter, som er vigtige at dele med hinanden. Autor ønsker også at understøtte de behov, der er hos musikskabere uanset tidspunktet i karrieren. Derfor har Autor fokus på det lange liv i musikbranchen. 

Diversitet
Diversitet i musikken er helt afgørende for Autor. Musikken har nemlig brug for, at alle talenter og kompetencer udvikles og kommer optimalt i spil. Diversitet kan være mange forskellige ting, hvor musikalske genrer en af dem. Men også forskelle i alder, religiøs overbevisning, etnicitet, kulturel baggrund og social oprindelse, seksuel orientering, handicap, politisk anskuelse hører ind under diversiteten. Autor kæmper for at modvirke forskelsbehandling og for at fremme en mangfoldig musikbranche.

Statens Kunstfond
For Autor er Statens Kunstfond en vital institution for dansk kunst og kulturliv – og dermed også den danske musikbranche. Der uddeles mere end 500 millioner kroner årlig på tværs af kunstgenrer. Hermed også et stort beløb til musikken i meget bred forstand.

Både fordeling af midler og den interne struktur er baseret på et grundlag, som ikke har været justeret i mange år. Det betyder blandt andet, at der er en række automatismer indbygget, som bør ændres.

Statens Kunstfond ønsker selv, og er pålagt, større transparens. Det falder derfor godt i tråd med at gå i dialog med Kunstfonden og andre aktører om en fremtidig mere hensigtsmæssig struktur og fordelingsgrundlag.

Autor går ind for, at den professionelle del i musikbranchen bliver skilt ud fra resten, og opfordrer til, at man kigger fordomsfrit på, hvordan en fordeling kan indrettes i fremtiden.

Musik og sundhed
Autor har i flere år arbejdet hårdt på at skabe og opbygge samarbejdet mellem musik- og sundhedsområdet. I 2019 udgav vi i samarbejde med en række samarbejdspartnere en kortlægning af brugen af musik i det danske sundhedsvæsen. Læs mere.

Autor samarbejder med en række aktører inden for sundhedsområdet i tænketanken Musik og Sundhed. Læs mere om tænketanken.

Mental sundhed
Der er strukturelle udfordringer med mistrivsel, stress og angst på individniveau i musikbranchen. Autor ønsker at sætte ind med forebyggende indsatser via uddannelse og fokus på det mentale fundament for at knægte udfordringerne.

Udfordringerne som musikskaber er mange – som høje forventninger, frygten for at fejl, manglende motivation, manglende selvtillid og/eller selvværd m.m. 

Generelt vil Autor øge bevidstheden om mental styrke og trivsel i den danske musikbranche. Vi ønsker at sikre et sundere arbejdsmiljø, og vi arbejder for, at musikskaberne bliver i stand til at tackle de mentale udfordringer, der er specifikke for en karriere i musikbranchen.

Arbejdsvilkår for freelancere
Som musikskaber har man typisk et atypisk arbejdsliv præget af freelancearbejde. Fleksibiliteten og friheden er fantastisk, men de fleste jobs er projektorienterede og honorarbaserede. Det betyder også, at der er travle perioder og tomme perioder. Autor er med til at udvikle relevante værktøjer og stiller dem til rådighed for komponister og sangskrivere, så de støttes bedst muligt. Vi har juridisk rådgivning, information om skatteregler, faglig fordybelse, efteruddannelse og meget mere. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Alt tyder på, at fremtidens arbejdsmarked for stort set alle erhverv i højere grad bliver projekt-og freelancebaseret. Det kommer til at kræve en stor omstrukturering af den gængse opfattelse af arbejdslivet. Et oplagt sted at søge viden og forståelse for, hvordan man kan sammensætte et sådant arbejdsliv, er vores branche, og Autor stiller gerne sin erfaring til rådighed for andre erhverv.

Musik til alle
En række medborgere møder aldrig livemusik og musik i skolen og kommer dermed aldrig på musikuddannelserne og på scenerne. Det er typisk børn af de familier, der af en eller anden grund ikke har resurserne til det.

Det betyder, at vi taber en stor talentmasse, og at en stor gruppe ikke føler sig hørt eller har muligheder for at udtrykke sig. Det kan også risikere at ensrette det danske musikalske udtryk. Autor vil arbejde for, at alle grupperinger i samfundet skal inkluderes i musiklivet.

Kunstig intelligens (A.I.) i musikskabelsen
Lige om lidt vil kunstig intelligens præge hele samfundets udvikling. Også i musikbranchen. Autor tror, det bliver det næste store paradigmeskifte i musikbranchen. Det er en balance imellem frygt og nysgerrighed. Frygt for kunstig intelligens og dens mulighed for at gøre musikere arbejdsløse, og nysgerrighed overfor, hvor den nye teknologi kan tage os hen rent kunstnerisk.

Kunstig intelligens får nemmest ved at efterligne skabelonbaseret musik (visse genrer indenfor pop, baggrundsmusik og i visse tilfælde måske også film- og computerspilsmusik). Hvad betyder det for komponister og sangskriveres virkelighed i fremtiden? Hvordan skal vi forholde os til computergenereret musik og rettigheder? Hvornår er et musikstykke computerskabt, og hvornår er det menneskeskabt?

Det er en problematik, som Autor er meget opmærksomme på og løbende undersøger og debatterer.

KULTURPOLITISK POST FRA forpersonen

Autors forperson skriver med jævne mellemrum indlæggene “Kulturpolitisk post”, hvor der sættes fokus på noget af det kulturpolitiske arbejde, der foregår i foreningen.

Læs de seneste udgaver her:

Kulturpolitisk post: Ingen danske kvinder i top 100 (februar 2023)

Kulturpolitisk post: Tak for i år! (december 2022)

Kulturpolitisk post fra Lasse Matthiessen (november 2022)

Kulturpolitisk post: Så kom valget! (oktober 2022)

Kulturpolitisk post fra Anna Lidell: Statusopdatering og streaming (juni 2022)

Kulturpolitisk post: Om streaming og kanariefugle (marts 2022)

Kulturpolitisk post: Lys i mørket (december 2021)

Kulturpolitisk post fra forkvinden: Velkommen til en ny sæson! (september 2021)

Kulturpolitisk post fra forkvinden: Sommerens muligheder og mangler (juni 2021)

Kulturpolitisk post fra forkvinden: Hvad med den gf? (april 2021)

Kulturpolitisk post fra forkvinden: Snart et år med corona (februar 2021)

Kulturpolitisk post fra forkvinden: Manglende kompensation og anerkendelse (december 2020)

Kulturpolitisk post fra forkvinden nr. 10: Et nyt årti (februar 2020).

Kulturpolitisk post fra forkvinden nr. 9: Juleønsker og nytårskur (december 2019).

Kulturpolitisk post fra forkvinden nr. 8: Når politikerne rent faktisk lytter! (oktober 2019).

Kulturpolitisk post fra forkvinden nr. 7: “Jamen, er det ikke totalt usexet..?!” (august 2019).

Kulturpolitisk post fra forkvinden nr. 6: Anna Lidell (første Kulturpolitisk post fra Autors nye forperson, Anna Lidell, juni 2019).

Kulturpolitisk post fra forkvinden nr. 5: Tak for alt! (Susi Hyldgaards sidste post som formand, marts 2019).

Kulturpolitisk post fra forkvinden nr. 4: Mangfoldigheden giver os muligheder (november 2018).

Kulturpolitisk post fra forkvinden nr. 3: Om Mors, Oslo og EU-sejr (september 2018).

Kulturpolitisk post fra forkvinden nr. 2: Handlingsplaner og Folkemøde (juni 2018).

Kulturpolitisk post fra forkvinden nr. 1 (april 2018).

Følg også med i Autors kultur- og musikpolitiske initiativer, debatter, arrangementer m.m. under Nyheder.